Tutkija kirjastossa. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Forskning

 

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samlar in, analyserar, tolkar och sprider information om praxisen och verksamhetspolitiken inom konst- och kulturfostran i Finland.

Via länken nedan kommer du till en litteraturförteckning som uppdateras på webbplatsen för Förbundet för barnkulturcenter i Finland. I den har man sammanställt doktors- och postdoc-undersökningar inom konstfostran som gjorts i Finland. Undersökningar sedan början av 2000-talet ingår. För förteckningen har undersökningar som har direkt anknytning till konstfostran valts ut. Förteckningen kompletteras som en del av arbetet vid observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland.

Vi tar också gärna emot förslag på undersökningar som saknas i förteckningen. Du når oss på adressen observatorio@uniarts.fi.


ENO Årsböcker

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland är medlem i internationella ENO – European Network of observatories in the Field of Arts and Cultural Education

Läs om ENO årsböcker


ENO-vuosikirjan kansikuva, jossa toimittajien ja kirjan nimi.