Tutkija kirjastossa. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Forskning

 

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samlar in, analyserar, tolkar och sprider information om praxisen och verksamhetspolitiken inom konst- och kulturfostran i Finland.

Via länken nedan kommer du till en litteraturförteckning som uppdateras på webbplatsen för Förbundet för barnkulturcenter i Finland. I den har man sammanställt doktors- och postdoc-undersökningar inom konstfostran som gjorts i Finland. Undersökningar sedan början av 2000-talet ingår. För förteckningen har undersökningar som har direkt anknytning till konstfostran valts ut. Förteckningen kompletteras som en del av arbetet vid observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland.

Vi tar också gärna emot förslag på undersökningar som saknas i förteckningen. Du når oss på adressen observatorio@uniarts.fi.


ENO-årsböcker

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland är medlem i internationella ENO – European Network of observatories in the Field of Arts and Cultural Education

I ENO-årsböckerna sammanställs och analyseras europeiska forskningsresultat inom konst- och kulturfostran. Årsböckerna samlar in texter om konst- och kulturfostran enligt bokens tema från nätverkets 14 medlemsländer i syfte att väcka både akademisk och allmän diskussion om ämnet. Den första ENO-årsboken Arts and Cultural Education in a World of Diversity publicerades 2019. Den andra årsboken Arts, Sustainability and Education publicerades 2021.

Den första årsboken kan beställas via Springer.

Även den andra årsboken kan beställas via förlaget Springer.

Mer information om ENO-nätverket och årsböckerna


ENO-vuosikirjan kansikuva, jossa toimittajien ja kirjan nimi.