Tutustu meihin

Työryhmä:

Eeva Anttila

Eeva Anttila

Eeva Anttila leads the ELLA -project. She works as a professor in dance pedagogy at Theatre Academy of University of the Arts Helsinki, Finland, and is responsible for the MA program for dance pedagogy. Her research interests include embodied learning, embodied knowledge, social justice and equality in arts education, dialogical and critical dance pedagogy, as well as practice-based/artistic research methods. She has led the Arts@School research team in the ArtsEqual research initiative (2015-2021) funded by the Strategic Research Council of the Academy of Finland (artsequal.fi/en). She has published several articles and book chapters nationally and internationally and is actively involved in national and international dance and arts education organizations, and is member of editorial board of International Journal for Education & the Arts, and Nordic Journal of Dance: Practice, Education and Research.

Sofia Jusslin

Sofia Jusslin

Sofia Jusslin (KT) on ruotsin ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori ja postdoc-tutkija Åbo Akademissa. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja ja äidinkielen (ruotsi) ja kirjallisuuden aineenopettaja. Hän väitteli 2020 ja hänen väitöskirjansa Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education arvioitiin arvosanalla kiittäen hyväksytty. Väitöskirjatutkimuksessaan hän teki yhteistyötä tanssitaitelijan ja kahden luokanopettajien kanssa, ja väitöskirjan tavoitteena oli tutkia ja kehittää pedagogiikka, joka integroi luovaa tanssia oppilaiden luku- ja kirjoitusprosesseihin. Hänen tutkimuskohteitaan ovat luku- ja kirjoitustaitojen opetus, akateeminen kirjoittaminen, tanssin integraatio, kehollinen oppiminen, sekä taiteisiin perustuvat lähestymistavat luku- ja kirjoitustaidon, kirjallisuuden ja kielen opettamisessa. ELLA-hankkeessa Sofian tutkimus keskittyy varhaiseen keholliseen ja taideperustaiseen luku- ja kirjoitustaidon ja kielen oppimiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön keskittyviin osaprojekteihin. Hän vastaa systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkastellaan kehollisen kielen oppimista. Hänen tutkimusta rahoittaa Koneen säätiö, Högskolestiftelsen i Österbotten, Svensk-Österbottniska Samfundet ja Harry Schaumans stiftelse, ja se tehdään yhteistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa.
Sofia.jusslin@abo.fihttps://research.abo.fi/en/persons/sofia-jusslin

Kaisa Korpinen

Kaisa Korpinen

Kaisa Korpinen toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Kaisan väitöskirjatutkimus keskittyy keholliseen kielen oppimiseen peruskoulun varhennetussa kielenopetuksessa. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on kehittää tanssia ja kielen oppimista integroivia pedagogisia käytänteitä moniammatillisen yhteistyön kautta. Kaisa on valmistunut filosofian maisteriksi, kielten aineenopettajaksi (englanti, ranska) Åbo Akademista ja on opiskellut tanssipedagogiikan perusteita Taideyliopiston avoimella kampuksella/Helsingin seudun kesäyliopistossa. ELLA-hankkeessa Kaisa osallistuu varhaiseen keholliseen ja taideperustaiseen kielen oppimiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön keskittyviin osaprojekteihin.

Niina Lilja

Niina Lilja

Työskentelen suomen kielen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Olen kiinnostunut kehollisuudesta vuorovaikutuksessa ja oppimisessa. ELLA-hankkeessa tutkin suomen kielen oppimista tanssipedagogisessa toiminnassa.  Yhteystiedot:
niina.lilja@tuni.fihttps://www.tuni.fi/en/niina-lilja

 

 

 

 

 

 

Johanna Lehtinen-Schnabel

Johanna Lehtinen-Schnabel

Johanna Lehtinen-Schnabel (MuM) työskentelee tällä hetkellä tohtorikoulutettavana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin tohtorikoulu MuTrissa. Hän on toiminut Espoon työväenopiston musiikin suunnittelijaopettajana vuodesta 1999 ja ohjannut Taideyliopiston opetusharjoittelijoita vuodesta 2002. Johannan tutkimusintressejä ovat mm. kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiset musiikin oppimisympäristöt, laulamisen ja kielenoppimisen yhteys sekä keholliset ja moniaistiset lähestymistavat musiikinopetukseen. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee suomen kielen oppimista monikielisissä ja -kulttuurisissa kuoroissa ja kumpuaa moninaisista kokemuksista musiikinopettajana kotouttamiskoulutuksissa sekä Opi suomea laulaen -työpajoissa, jotka on toteutettu yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Helsingin kaupunginorkesterin yleisöyhteistyö, kulttuurikeskus Stoa ja Taideyliopisto. Ella-projektissa Johanna toimii väitöskirjatutkijana toisessa alaprojektissa (Kehollinen ja taideperustainen lähestymistapa kielen oppimiseen kulttuurisesti moninaisissa ryhmissä).

Tone Pernille Østern

Tone Pernille Østern

Tone Pernille Østern, with a Dr. of Arts in Dance from the Theatre Academy/University of the Arts Helsinki, Finland, is a Professor in Arts Education with a focus on Dance at NTNU Norwegian University of Science and Technology. She holds a visiting professorship in Dance Education in Contemporary Contexts at Stockholm University of the Arts from 2020. She is active as artist/researcher/teacher, with a special interest in socially engaged art, dance in dialogue with contemporary contexts, choreographic processes, performative research, and bodily learning. She is Editor-in-chief for the peer-reviewed journal Dance Articulated. She is international partner in ELLA. 
Photo credit: Andy Day

https://www.ntnu.edu/employees/tone.pernille.osternwww.dance-company.notone.pernille.ostern@ntnu.no

Rose Martin

Rose Martin

Rose Martin (PhD, Dance Studies) is Professor of Arts Education with a focus on dance and multiculturalism at the Norwegian University of Science and Technology. Rose has extensive experience in research and teaching in the Middle East, Europe, the Pacific and Asia. Her research interests include dance education, community dance, and dance and politics. Rose has authored many peer reviewed journal articles, book chapters and books. Her most recent book is The people’s dance: The power and politics of guangchang wu in contemporary China (Palgrave Macmillan, 2020) co-written with Ruohan Chen. She is international partner in ELLA.

Angela Aldebs

Angela Aldebs

Angela Aldebs is a dancer, performer and a pharmacist. She has worked with many Artists from all over the world for contemporary and physical theater performances and choreographed some of them. Due to her belief that arts come in the 1st place to defend human rights, social issues and  support the society, she has led many workshops for nonprofessional people about the basics of theater and Performing arts and has worked with many projects that support the community and helped abused women and children during the Syrian war. Her rich experience in the artistic field in the MENA region and Europe, fostered her interest for sharing those experiences with artists from all over the world, hoping to integrate cultural diversity in the field. Since 11/2019, Angela has worked as an Artist based in Finland. There, she has been exploring the wide artistic field through many collaborations such with: Artist in the research Project” ELLA” Embodied Language through the art / now / The theatre Academy - University of the Arts, Helsinki / Zodiak- Center for new dance/ Finnish National Theatre / Helsinki City Theater and Alexander Theater.
Angela was born in Damascus 1995, between 2003-2012 Angela was an active member of The Damascus Ballet School, which led her to pursue a bachelor's degree for dance at The Higher Institute for Dramatic Arts - Dance department - in Syria between 2014-2018, while simultaneously pursuing a degree of Pharmacy at The University of Damascus. Between 2017_2019 she was a Ballet teacher for children in Damascus Ballet School. 

Riina Hannuksela

Riina Hannuksela

Riina Hannuksela työskentelee Ella-projektissa tanssitaiteilijana ja tanssinopettajana. Hän on työskennellyt pitkään erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä ja hänen erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat taiteen sosiaaliset ja eettiset ulottuvuudet. Taiteilijana hän työskentelee usein näyttämökontekstin ulkopuolella ja pyrkii haastamaan perinteistä teosmuotoa. Aiemmin hän työskentelee TALK - Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen -hankkeessa, jossa tanssitaiteilija työskenteli yhdessä kieltenopettajan kanssa. Tarkoituksena oli kehittää kehollisia kielenoppimisen strategioita. Hän on erikoistunut työskentelemään erityisesti kehitysvammaisten ihmisten kanssa.

Hän on valmistunut Kuopion musiikki- ja tanssiakatemiasta vuonna 2010. Tämän lisäksi hän on opiskellut esitystaiteen erikoistumisopinnoissa. Aiemmalta koulutukseltaan hän on filosofian maisteri (2006). Hänen pääaineena oli kulttuurihistoria. 

Mariana Siljamäki

Mariana Siljamäki

Mariana Siljamäki (LitT) on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori. Hänen pääopetusalueitaan ovat tanssipedagogiikka, kulttuurienvälisyys ja yhdenvertaisuus liikunnanopettajakoulutuksessa. Marianan tutkimus kohdentuu tanssipedagogiikkaan, kehollisuuteen, keholliseen kielenoppimiseen sekä kulttuurienvälisyyteen ja yhdenvertaisuuskysymyksiin tanssissa ja liikuntakasvatuksessa. Mariana on ollut mukana monissa tutkimushankkeissa, kuten Taideyliopiston koordinoimassa ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa (2015-2021). Hän tekee kansainvälistä yhteistyötä opettajankoulutukseen liittyen mm. Tansaniassa ja Ghanassa työskennellen siellä myös paikallisten tanssijoiden kanssa. Mariana toimii lisäksi tanssinopettajana taiteen perusopetuksessa ja on tanssiteatteri Mami Watan (alk. 1998) koreografi. Vakinaisen kokoonpanon lisäksi ryhmässä on eri maista tulevia vierailevia tanssijoita ja muusikoita. 

Charlotte Svendler Nielsen

Charlotte Svendler Nielsen

Charlotte Svendler Nielsen (PhD) is Associate Professor and Head of Studies at the Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen forming part of the research group “Embodiment, Learning and Social Change.” She is one of the Nordic project collaborators of ELLA. She was also project collaborator in the ArtsEqual research initiative (2015-2021) connected to the Arts@School research team. Her research is in the field of educational studies of dance and arts-integration focusing on embodied and intercultural processes, among others in a dance/visual arts project in South Africa 2017-2020. She works with videographic inquiry, phenomenologically and arts-based inspired research and the role of the body in (post)qualitative research processes. She is co-editor of (2015) Dance Education around the World, (2017) Dance, Access and Inclusion, and (2020) Dancing across Borders, all forming part of the book series “Perspectives on Dance, Young People and Change” published by Routledge U.K. She is also editorial board member of the newly established International Journal for Research in Cultural, Aesthetic and Arts Education as well as holding positions as Chair of the European Observatories of Arts and Cultural Education and as Executive Board member of Dance and the Child International.

Nanna Heino

Nanna Heino

Nanna Heino on tutkimusavustaja Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Åbo Akademissa. Hän opiskelee myös luokanopettajaksi Åbo Akademissa. Hän toimii ELLA-projektissa tutkimusavustajana.