KuvAn Tutkimuspäivillä 2015 pureuduttiin muutamaan Kuvataideakatemian taiteilija-tutkijoita lähellä olevaan aihepiiriin kolmen itsenäisen symposiumpäivän puitteissa.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana on käyty paljon keskusteluja siitä, mitä taiteellinen tutkimus on, mitä se voisi olla ja miksi sitä tulisi kutsua. Kuvataideakatemian (KuvA) Tutkimuspäivät ei jatka näitä jo hieman toisteisiksi muodostuneita keskusteluja vaan keskittyy valottamaan, pohtimaan ja problematisoimaan niitä konteksteja, joissa taiteilija-tutkijat toimivat ja ajattelevat.

Nykyään puhutaan paljon transdisiplinaarisesta tutkimuksesta, tutkimuksesta joka tapahtuu osin tutkimustiedon soveltamisen konteksteissa ja yhteistyössä siellä toimivien toimijoiden kanssa. Usein tällainen tutkimus löytää motivaationsa kansallisten ja ylikansallisten tutkimusrahoitusohjelmien piiristä, ja lähtökohtana on tyypillisesti pyrkimys jonkin konkreettisen ja yhteiskunnallisesti haastavan ongelman ratkaisuun. Viimeaikaisissa keskusteluissa on kuitenkin tuotu esiin myös se kriittinen näkökulma, että tällaisissa valtiojohtoisissa tutkimusohjelmissa ongelmanasettelu on usein melko teknokraattinen ja että sitä ohjaava ongelman käsite on alikehittynyt.

Taiteilija-tutkija ei välttämättä kehittele ongelman käsitettä, mutta tutkimuksellinen taiteellinen toiminta voi parhaimmillaan kytkeytyä yhteiskunnallisiin prosesseihin tavalla, joka haastaa kehittelemään ongelmanasetteluja monitahoisemmiksi. Tässä mielessä taiteilija-tutkija on transdisiplinaarinen toimija par excellence.


PROGRAM 2015 in short 


MONDAY 7.12.2015

13.30-20.00: OBJECTS OF FEMINISM
Speakers: Maija Timonen, Mona Mannevuo, Hannah Black, Josefine Wikström, Hannah Proctor, Cara Tolmie.


TUESDAY 8.12.2015

9.30–14.00: TAKING POSITIONS Avant-Garde and Common Politics 
Speakers: Margarita Tupitsyn, Jyrki Siukonen, Sezgin Botnik, Ilya Orlov. 

15.00-18.00: PANEELIKESKUSTELU ”Elohopeapisara vuoren huipulla” – tohtoriopintojen ohjaus, esitarkastus ja henkilökohtainen suunnittelu 

Kuvataideakatemian tohtoriohjelman vastuuprofessorin Mika Elon kanssa keskustelijoina professori Hanna Johansson (ohjaaja), kuvataiteilija Satu Kiljunen (esitarkastaja) ja taiteilija-tutkija  Tuula Närhinen (tohtoriopiskelija, KuvA) ja Petri Kaverma (taiteilija, tutkijatohtori, KuvA). IN FINNISH


WEDNESDAY 9.12.2015        

10:00-17.00: WORLDS WITHIN WORLDS

The symposium is a part of Henna-Riikka Halonen’s Doctorate Staging F(r)iction, Art as a strategy of world making. 

Speakers: Henna-Riikka Halonen, Amelia Barikin, Jani Ruscica, Harri Laakso, Lena Seraphin. 


17:30-20:30 The day ends with the screening of Pierre Huyghen filmi "THE HOST AND THE CLOUD" (2009), followed by a discussion.