VERKKO-TUTOR SIBELIUS-AKATEMIAN UUSILLE OPISKELIJOILLE

Opiskelet Sibelius-Akatemiassa

Opiskelet Sibelius-Akatemiassa

Tiedätkö, millaista musiikin opiskelu on?

Yhtä monenlaista kuin on ihmisiäkin. Musiikin opiskelu on luovaa työtä ja siksi ei koskaan yksinomaan teknisiä taitoja. Musiikin opiskelu on musiikillisten taitojen hiomista, mutta myös oman itsen ja oman persoonallisuuden kehittämistä.

Mitä haluat oppia?

Sinulla saattaa jo olla joku käsitys tästä. Pidä se mielessäsi, mutta kulje avoimin silmin, sillä näkymät avartuvat usein vasta matkan varrella.

Mitä haluat saavuttaa, millaiseksi muusikoksi haluat kehittyä?

Tarvitsemme tavoitteita. Motivaatio saa meidät työskentelemään ja löytämään ratkaisuja vaikeinakin hetkinä.

Muista, että opit parhaiten, kun keskustelet asioista. Ryhmässä tapahtuu oppimista ja uusia oivalluksia, joihin ei yksin pysty. Ole aktiivinen yhteydenottaja. Kysy heti, jos joku asia jää epäselväksi.

Maailman huippuyliopistoissa opiskelijat muodostavat vapaaehtoisia oppimisryhmiä. Ryhmäydy sinäkin ja etsi aktiivisesti uusia kontakteja heti opintojen alussa.

Yhteistyö on voimaa.

Akateeminen vapaus ja vastuu

Yliopistoyhteisöön kuuluvat olennaisesti käsitteet akateeminen vapaus ja akateeminen vastuu.

Mitä ne itse asiassa tarkoittavat?

Akateeminen vapaus tarkoittaa sinun vapauttasi osallistua opiskeluun. Se tarkoittaa vapautta oppia, vapautta tehdä opiskeluvalintoja ja vapautta suunnitella opintoja.

Akateeminen vastuu tarkoittaa, että opiskelijana kannat itse vastuun omasta oppimisestasi ja opintojesi etenemisestä. Se tarkoittaa velvollisuutta opiskella aktiivisesti. Akateemiseen vastuuseen kuuluu myös asiallinen käyttäytyminen ja korrekti kielenkäyttö kaikkia yliopistoyhteisössä toimivia kohtaan.

Olet täällä oppiaksesi. Opiskelijana päätät itse, miten lähestyt tavoitteitasi. Voit päättää itse, miten toimit ja mihin osallistut, jotta opit asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Se, että saavutat itsellesi tärkeät tavoitteet, tarkoittaa työntekoa ja itsekuria. Vastuullinen opiskelija toimii rehellisesti ja antaa niin itselleen kuin opiskelutovereilleenkin mahdollisuuden hyvään oppimiseen. Kun valmistut yliopistosta, olet alasi asiantuntija, mutta vain, jos alusta lähtien olet pyrkinyt syvälliseen oppimiseen ja asioiden ymmärtämiseen.