ONLINE TUTOR FOR NEW STUDENTS AT THE SIBELIUS ACADEMY

Welcome to study

Dear student! Congratulations on being accepted for the Sibelius Academy of Uniarts Helsinki! We are glad to see you. We hope that you are now exactly where you want to be.

You are looking at the Online Tutor. It will help you become acquainted with your new study community and the university in general, and also help you analyse your learning. Introductory instruction for new students is about more than just the induction period. It is important that you know how to ask for help when you are faced with questions that you would like to discuss with someone.

Working group

Päivi Arjas, Hanna Aho-Oikkonen, Hannele Ketomäki, Outi Kähkönen, Susanna Metsistö

Sources

Eerola, S. 2012. Campus Conexus -seminaarit, Tampereen yliopisto ja valtakunnallisesti.

Lonka, I. & Lonka. K. 1996. “Kirjoittamisen taito". Teoksessa I. Lonka & K. Lonka & P. Karvonen & P. Leino: Taitava kirjoittaja. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 7-28.

Hakkarainen - Lonka - Lipponen 2002: Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen.

UniSport, monipuolinen liikuntatarjonta

YTHS, opiskeluterveydenhuolto yleisterveyden, suun terveyden ja mielenterveyden matalan kynnyksen palvelut