VERKKO-TUTOR SIBELIUS-AKATEMIAN UUSILLE OPISKELIJOILLE

Yliopisto ei ole koulu

Yliopisto ei ole koulu

Oletko ajatellut, että Taideyliopisto tuottaa uutta tietoa ja luo uutta taidetta?

Tiesitkö, että sinä voit vaikuttaa yliopiston opetukseen?

Kysymykset kuvaavat yliopiston luonnetta ja eroja kouluihin.

Taideyliopisto on itsenäinen, monialainen taide‐ ja tiedeyhteisö, joka toimii kuvataiteen, musiikin, teatterin ja tanssin aloilla.

Taideyliopisto antaa taiteen ylintä opetusta sekä harjoittaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa.

Taideyliopisto vaalii taiteen ja tutkimuksen vapautta ja perinteitä. Taideyliopisto toimii
vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja taideyhteisön kanssa sekä haastaa olemassa olevia ajattelu‐ ja toimintatapoja.

Taideyliopisto jakautuu kolmeen akatemiaan, Sibelius-Akatemiaan, Teatterikorkeakouluun ja Kuvataideakatemiaan. Ne vastaavat itsenäisesti oman alansa opetuksesta, tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta.

Opiskelijat kuuluvat yliopistoyhteisöön, jossa toimivat myös opettajat ja hallintohenkilöt. Kaikki yhteisön jäsenet ovat myös tekemässä tärkeitä päätöksiä. Yliopiston hallituksessa, Sibelius-Akatemian akateemisessa neuvostossa ja osastoneuvostoissa on myös opiskelijajäseniä päättämässä toiminnasta, määrärahoista, tehtäväntäytöistä, opetussuunnitelmista jne.

Opiskelija voi vaikuttaa myös opetukseen. Yksinkertaisin keino on antaa palautetta pyydettäessä, mutta myös pyytämättä. Kursseilla kerätään palautetta, mutta palautteen antoon on mahdollisuus myös erilaisten kyselyjen yhteydessä ja toimimalla aktiivisesti ylioppilaskunnassa ja omassa ainejärjestössä. Moitteiden (”surkea kurssi”) sijaan tulisi antaa palaute siten, että se sisältäisi kehittämisnäkökulman (”Kurssi ei toiminut, koska…”, ”Voisiko opettaja jatkossa…”). Palautteen voi antaa heti, ja sitä voi antaa myös positiivisista asioista.

Yliopisto-opiskelu on oppimista, opiskelua yksin ja muiden kanssa pohtien, keskustellen ja omia mielipiteitä muodostaen. Sinun tehtäväsi on keskustella, väitellä, argumentoida ja kertoa kantasi perustellusti. Ylimmät professoritkin ovat vain ihmisiä, jotka ovat joskus olleet sinun asemassasi. Yliopistossa on mahdollisuus kaikkien kanssa keskusteluun ja asioiden selventämiseen keskustelemalla. Opiskelijan velvollisuus onkin kysyä aina, kun jotain ei ymmärrä. Opiskelijalla on oikeus olla tietämätön.

Taideyliopistossa sinulla on mahdollisuus laajentaa eri taiteenalojen osaamista. Ole utelias ja avoin vaikutteille. Sisällytä opintopolullesi myös elämyksiä. Useimpiin Taideyliopiston tapahtumiin pääset maksutta näyttämällä opiskelijakorttia.  http://www.uniarts.fi/tapahtumat