Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Projektet sammanställer och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland, stärker sambandet mellan forskning och praktiskt arbete, stöder samarbetet mellan aktörer inom konst- och kulturfostran och verksamhetsförutsättningarna i branschen samt det internationella samarbetet.

null Perusopetuksen taide- ja taitoaineiden arvioinnista saatavilla uusi tutkimusperustainen julkaisu: Taiteen ja taidon taitajiksi. Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässäPerusopetuksen taide- ja taitoaineiden arvioinnista on nyt saatavilla uusi tutkimusperustainen julkaisu. Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä -teos on laadittu vastaamaan erityisesti opettajankouluttajien ja kentän opettajien osoittamaan tutkimustarpeeseen. Se tuo esille moninaisia lähestymistapoja taide- ja taitoaineiden arvioinnissa. Kirja on saatavilla avoimesti verkkojulkaisuna. 

Yksi julkaisun toimittajista on Taidekasvatuksen observatorion asiantuntija, professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta

Linkki kirjaan Taiteen ja taidon taitajiksi: Perusopetuksen arviointiosaamista kehittämässä