Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Projektet sammanställer och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland, stärker sambandet mellan forskning och praktiskt arbete, stöder samarbetet mellan aktörer inom konst- och kulturfostran och verksamhetsförutsättningarna i branschen samt det internationella samarbetet.

null Taide- ja kulttuurikasvatuksen tutkimusjulkaisukoonti sisältää nyt myös vuoden 2023 väitöstutkimuksetTaidekasvatuksen tutkimusjulkaisukoontia on jälleen päivitetty. Vuoden 2023 väitöstutkimukset sisältävät pohdintaa muun muassa leikillisistä taideinterventioista, julkisesta taiteesta, lapsitekijyydestä, musiikkikasvatuksesta ja empatiasta.

Pääset tutustumaan uusimpaan julkaisulistaan lastenkulttuuri.fi-sivulla!

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ylläpitää taidekasvatuksen alaan lukeutuvien väitöstutkimusten ja muiden tutkimusjulkaisujen koontia lastenkulttuuri.fi-sivustolla. Uusin koonti kattaa muun muassa alan väitöskirjat ajalta 2000–2023. Listassa ovat suorat linkit tutkimuksiin, ja ne on jaoteltu julkaisuajan ja sukunimen mukaan. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen.