TEOSKESKEINEN JA KONTEKSTUAALINEN LÄHTÖKOHTA

 

 

 

Prof. Oramon esittämässä jaottelussa teos (teksti) asettuu suhteeseen muihin teoksiin (intertekstuaalisuus) ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan (kontekstuaalisuus):


Teoskeskeinen lähtökohta
 

I. Musiikki tekstinä ja teoksena

Tekstilähde: luonnos, käsikirjoitus, ensipainos (teos intentionaalisena objektina) esitys, tallenne jne. (teos reaalisena, soivana objektina)
kuvattavat ominaisuudet ("niveau neutre")

II. Ryhmittämisen strategiat (intertekstuaalisuus)

Aikakausi: yleisen (poliittisen) historian aikakausijako Instituutio: kirkko, hovi, akatemia, salonki, teatteri, konsertti, radio, orkesteri, festivaali jne.
Funktio: myytti, riitti, juhla, ajanviete, politiikka, l'art pour l'art jne.
Kokoelma: codex (Montpellier, Fitzwilliam, PC, Kangasala), opus

Kansallisuus: italialainen, ranskalainen, saksalainen, suomalainen jne.
Sosiaaliryhmä: hengellinen sääty, yläluokka, porvaristo, rahvas, nuoriso, klikki, kotteria jne.
Koulukunta: manieristit, wieniläisklassikot, Les Six, uusi Wienin koulu jne.
Säveltäjä: tuotanto (kaudet, lajit, kokonaisuus)

Laji: motetti, messu, madrigaali, sonaatti, sinfonia, kantaatti, lied jne.
Tyyli: barokki, rokokoo, klassismi, romantiikka, uusromantiikka, moderni jne.
Tekniikka: monodia, polyfonia, homofonia, atonaalisuus, dodekafonia, sarjallisuus jne.
Muoto: lied, sonaatti, fantasia, chaconne, rondo jne.
Väline: ihmisääni, soitin, soitinryhmä (sopraano, piano, jousikvartetti, orkesteri jne).


Kontekstuaalinen lähtökohta
 

I. Musiikki sosiaalisena prosessina (kulttuurin osatekijänä)

Traditio: normit ohjaavina tekijöinä normilähteet (laji- ja tyyliperinteet, sidosryhmät, teoria jne.) käytäntö (praxis) teoshistoria (poiesis) reseptio (aisthesis)
Reseptio: vaikutussuhteet, kritiikki
Koulutus: kilta, konservatorio
Tutkimus: musiikin historia, musiikkisosiologia, musiikin historia jne.
Ammatit: säveltäjä, soittaja, laulaja, kapellimestari, orkesterimuusikki, kirkkomuusikko, soitinrakentaja, lehtimies, kriitikko, tutkija, opettaja, ohjaaja, lavastaja muusikon sosiaalinen asema

II. Musiikki tuotteena ja kauppatavarana

Tuotantotapa: käsityö (teollisuus)
Rahoitus: patronage (kirkko, hovi, yksityinen rahoittaja, säätiö, valtio)
Kauppa: kustannustoiminta (nuotti, äänite), pääsylippu
Markkinat: kuluttajaryhmät
Tiedotus: media (mainnonta, kritiikki)

III: Tilat ja välineet

Tilat: ulkoilma, kirkko, salonki, koti, konserttisali, teatteri jne.
Välineet: soitinrakennus ja -kauppa.