Muhipedi


Musiikinhistoria tutkimusmatkana historian merkityksiin
 

Tämä musiikinhistorian opetuksen sivusto on tarkoitettu kaikille musiikinhistorian opettamisesta kiinnostuneille. Sivusto jakaantuu kolmeen päälukuun:

  1. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan musiikinhistoriaa ajassa muuttuvana kulttuurihistorian osa-alueena.
  2. Toisessa osassa syvennytään musiikinhistorian historiaan ja erilaisiin suuntauksiin.
  3. Kolmannessa osassa käsitellään musiikinhistoriaa oppiaineena.

Musiikinhistorian pedagogiikan lähtökohtana on näkemys siitä, että musiikinhistorian tiedollista sisältöä on mahdotonta opetuksessa erottaa tiedon käyttötavoista tai ylipäätään inhimillisistä hahmottamisen ja ymmärtämisen tavoista.

Sisällön kysymysten kriittisen tarkastelun lisäksi oppilaiden kanssa on tärkeää pohtia kysymyksiä tietämisestä ja ymmärtämisestä, erilaisia lähteitstä ja niiden tulkinnasta, tutkia historiankirjoitusten taustalla olevia ajatuksia ja arvoja -  opettaa oppilaille historiatietoisuutta.

Ellei toisin mainita, tekstin on kirjoittanut MuT Leena Unkari-Virtanen.
Tervetuloa mukaan luomaan uudenlaisia tutkimusmatkoja musiikin historiaan!

Päivitetty 3.8.2011 Leena Unkari-Virtanen

Creative Commons License
Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee
Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Ei muutettuja teoksia 1.0 Suomi-lisenssi.