Bios 9.12.2019

Karoliina Lummaa työskentelee tällä hetkellä monitieteistä ympäristötutkimusta tekevässä itsenäisessä BIOS-tutkimusyksikössä, jossa hänen tutkimuksensa liittyy kulttuurisen muutoksen kysymyksiin. Hänellä on ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen dosentuuri Turun yliopistossa. Lummaa on julkaissut laajasti kirjallisuudentutkimuksen, monitieteisen ympäristötutkimuksen ja posthumanismin aloilta ja viime aikoina hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet jätteiden, ylimäärän ja ylijäämän kulttuurisia merkityksiä.

Karoliina Lummaa is a postdoctoral researcher currently affiliated with the independent BIOS Research Unit, which examines the effects of environmental and resource factors on Finnish society. In BIOS, she has focused on the themes of humanism and cultural change and explored the contemporary cultural imaginations of waste and biodiversity. Lummaa is a Docent in ecocriticism at the University of Turku. Lummaa has published widely on Finnish nature poetry and posthumanist theory, as well as on Finnish literature, multidisciplinary environmental research and posthumanism. Recently her research has focused on environmental humanities (with topics ranging from waste studies and human-animal studies to multidisciplinary Anthropocene research).

Teemu Mäki on taiteilija, ohjaaja (teatteri/elokuva), kirjailija ja tutkija. Hän on väitellyt Kuvataiteen tohtoriksi vuonna 2005. Vuodesta 1990 Mäki on työskennellyt vapaana taiteilijana, lukuun ottamatta vuosia 2008-2013, jolloin hän toimi Kuvataiteen professorina Aalto-yliopistossa. Tällä hetkellä hän on Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja.

Taina Riikonen on helsinkiläinen äänitaiteilija ja kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti. Hänen ääni- ja kirjoitustöissään toistuvia teemoja ovat ruumiillisuus, seksuaalisuus, urbaanit äänet, koneäänet sekä erilaisten hiljaisuuksien ja materiaalien tekstuurit. Riikonen on työskennellyt mm. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Hän on Turhan tiedon seura ry:n ja Esitystutkimuksen verkoston perustajajäsen. Tällä hetkellä Riikonen työskentelee apurahatutkijana, ”rohkeana tekijänä” Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessaan ”Muuttuvat hiljaisuudet. Maaseutukylien ääniympäristöt ja monisukupolvinen kuuntelu”. Tutkimuksen suorituspaikka on Tampereen yliopisto.

Terike Haapoja is a visual artist based in New York. Haapoja’s large scale installation work, publications, writings and political projects investigate the mechanics of othering with a specific focus on issues arising from the anthropocentric world view of Eurocentric traditions. Haapoja represented Finland in the 55th Venice Biennale with a solo show in the Nordic Pavilion, and her work has been awarded several prizes, including the ANTI prize for Live Art (2016), Dukaatti prize (2008) and Ars Fennica prize nomination. Gustafsson&Haapoja, Haapoja's collaboration with the writer Laura Gustafsson, has been awarded the Finnish State Prize for Media Art (2016) and Kiila prize (2013). Haapoja is an adjunct professor at Parsons Fine Arts and NYU, New York.
 

Työpajan ohjaajat

Henna Laininen (s. 1980, Espoo) on ekologisiin kysymyksiin keskittynyt kuvataiteen tohtoriopiskelija Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Väitöstyössään Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan yhteisöllisen kirjoittamisen menetelmin nykytaiteen kontekstissa. Tutkimus sisältää äänitaideteoksia sekä luovan kirjoittamisen työpajoja ja opetusmateriaalin. Lainisen työskentelylle on tyypillistä moniäänisyys, osallistavuus sekä taiteen ja tieteen välinen vuorovaikutus. Lainisen viimeisin teos, Sulamisvesissä (2018), on henkilökohtaisiin äänikirjeisiin perustuva radioessee lämpenemisen ja sulamisen kokemisesta. Työn alla olevassa Minun ilmastotaitoni -radiodokumenttisarjassa tutustutaan suomalaisiin, jotka pyrkivät harjoittamaan kestävää elämäntapaa muuttuvissa ilmasto-oloissa sekä opetellaan taitoja heidän opastuksellaan. Laininen opettaa sivutyönään luovaa kirjoittamista. Lainisen tutkimusta tukevat Tiina ja Antti Herlinin säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoja taiteilijasta ja tutkimuksesta
Kuuntele Sulamisvesissä-radioessee

Alexis Jutras (s. 1989, Montréal) on artesaanileipuri, jolla on 13 vuoden kokemus leipomo- ja ravintola-alalla työskentelystä ranskalaisissa, kanadalaisissa, belgialaisissa, italialaisissa, juutalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä. Leipurin työ toi hänet Suomeen ja on auttanut häntä syventymään intohimoisesti permakulttuuriin. Alexisin tavoitteena on elää niin kestävästi ja vähän kuluttaen kuin mahdollista mutta samalla huolehtia perustarpeistaan. Oppiminen tapahtuu omaehtoisesti tutkimalla, yrityksen ja erehdyksen kautta. Alexisin intohimo käsin tehtyjä tuotteita kohtaan on saanut hänet opettelemaan myös kädentaitoja. Hän on kokeillut muun muassa kuitujen ja tekstiilien työstämistä nokkosesta ja maitohorsmasta, jauhojen ja kahvin kaltaisen juoman valmistamista tammenterhoista, puutöitä, korujen tekemistä, oluen panemista, hapattamista ja nuolien valmistamista. Alexis uskoo tiedon jakamiseen ja yhdessä opetteluun polkuna kohti parempaa elämää. Hän on Keskustakirjasto Oodissa kuukausittain kokoontuvan permakulttuuriopintopiirin koollekutsuja. Hän toivoo, että kokemuksia jakamalla, toisiamme kuuntelemalla ja yhdessä työskentelemällä meidän on mahdollista elää harmoniassa itsemme ja äiti Maan, Gaian, kanssa.

Alexisia voi seurata Instagramissa: alexis_lys

Permakulttuuriopintopiiriin voi liittyä Facebookissa: Helsingin Opintopiiri Study Group tai lähettämällä sähköpostiosoitteensa Alexisille: alexisdjutras(AT)gmail.com

Workshop Instructors

Henna Laininen (b. 1980, Espoo) is a doctoral student at the Academy of Fine Arts (Uniarts Helsinki) and she also teaches creative writing. In her doctoral thesis she investigates how to support the process of learning a sustainable lifestyle by means of communal creative writing in the context of contemporary art. The research consists of sound art works, creative writing workshops and an educational material. Ecological questions, polyphonic stories and co-operation between art and science are typical of Laininen’s work. Her latest sound art work Sulamisvesissä (“In the Meltwaters”) is a radio essay based around personal audio letters exploring the experience of warming and melting. In the radio documentary series Minun ilmastotaitoni (”My Climate Skills”, work in progress) she gets to know people in Finland who attempt to practice a sustainable lifestyle in the changing climate conditions and she learns climate skills under their guidance. Laininen’s research is financed by the Tiina and Antti Herlin Foundation and the Finnish Cultural Foundation.

More info

Listen to the radio essay Sulamisvesissä (“In the Meltwaters”, in Finnish)

Alexis Jutras (b. 1989, Montréal city) is an artisan baker with 13 years of experience working in bakery/restaurant businesses owned by many different nationalities: French, Canadian, Belgian, Italian, Jewish, Finnish. His career helped him moving to Finland as well as helping in the development of his new-found passion, permaculture. His aim is to be as sustainable as possible while minimizing his inputs and outputs, learning the needed skills by himself through trial and error or research. His passion for all handmade products has led him to experience making: his own fibers and textiles (stinging nettle or fireweed), transforming acorns into flour and a coffee-ish drink, woodworking, jewelry, brewing, fermenting, fletchery, etc. He also strongly believes in sharing information to help educate others of the many possibilities to live a better life. A member of the Opintopiiri Study Group held once a month at the Helsinki Central Library Oodi, Alexis wishes that by sharing his experiences, listening to others properly and working together, we can all live in harmony with ourselves and mother earth, Gaia.

You can follow him on IG: alexis_lys

You can join the study group on FB: Helsingin Opintopiiri Study Group

Or send your email to join the forum: alexisdjutras(AT)gmail.com