TUNTI HAYDNISTA

 

 

 

Miten tunti etenisi?
 

 1. Elämänkaari + juttuja
 2. Musiikkia + tarinoita
  • työsopimus, kirjeitä, dokumentteja...
  • Kuva, kuvia ajan rakennuksista, puvuista ym.
 3. Keskustelua kuuntelemisen pohjalta
  • jokin tehtävä annetaan ennen kuuntelua, samalla kuulostelllen oppilaiden vieryttä, kiinnostusta yms
  • opettajalle suuri haaste pohtia, mikä voisi olla oleellista tämän musiikin kohdalla oppilaiden maailmassa
 4. Rinnalle jotakin muuta kuunneltavaa musiikkia - vertailua, esimerkiksi:
  • aikakausien vertailu, tyypillisiä piirteitä
  • soitintuntemusta
  • musiikin laji
 5. Muu tehtävä?


... kuunteluohjeiden lyhyt versio:
 

Pääotsikot:

 1. tempo, rytmi
 2. säveljärjestelmä
 3. kokoonpano
 4. dynamiikka
 5. teemat, fraasit
 6. tekstuuri
 7. rakenne, muoto
 8. aikakausi, alue
 9. teoksen herättämät mielikuvat


Keskustelukysymyksiä:
 

 • mikä yleistä, tyypillistä aikakaudelle
 • mikä ainutkertaista, omintakeista?
 • miten Haydnin elämän tai ajan tunteminen vaikuttaa kuuntelemiseen, musiikin kokemiseen?
 • erilaisia esityksiä levyillä
 • jokin käsiteltävänä oleva musiikin erityispiirre "aikajanalle", oppilaat sijoittavat kuullun teoksen ja perustelevat sijoituksensa
 • ryhmästä riippuen voi jopa pohtia, vetoaako musiikki tunteisiin, "järkeen", motooriseen liikkeeseen, kuvalliseen mielikuvitukseen, tms.
 • mikä musiikin ilmiö vastaisi Haydnin musiikkia nykyaikana?
 • konserttikäynnit - konserttiohjelmien läpikäymistä, löytyykö Haydnia?
 • omat soittokokemukset
 • ...?
   

Mitä muuta kuin keskustelua voisi olla?
 

 • Draama, eläytyminen
  • kirje
  • kertomus esim. kuuntelutilanteesta
 • Sävellyttäminen
  • projektista sopiminen
 • ....?