ESIMERKKEJÄ

 

 

 

Minkälaisia musiikinhistorian tehtäviä opettaja voisi antaa oppilailleen? Kiinnostus erilaisiin tehtäviin on Suomessa selvästi viriämässä. Toivottavasti nämä vasemmasta valikosta löytyvät ideat saavat jatkoa, jolloin musiikinhistorian opettajalla olisi "valmista" tehtävämateriaalia helpottamaan muutenkin suurta työmääräänsä!

Esimerkki monipuolisista yleisen historian verkkotehtävistä on Englannista.

Verkkossa on mahdollista käyttää mm. seuraavia tehtävätyyppejä:

Heuristiikkaan, tiedonhankintaan ja lähteiden löytämiseen liittyvät tehtävät:

Kirjastojen ja tietokantojen tunteminen ja käyttö.

Kuuntelutehtävät:

Verkkoavusteiseen opetukseen soveltuvat myös analyyttiset kuuntelutehtävät, joissa opiskelijat erittelevät sanallisesti kuulemaansa opettajan antamien ohjeiden mukaan. Tällöin tehtävässä voi yhdistää taustatietojen etsimisen ja soveltamisen, eksplisiittisen erittelyn, hiljaisen tiedon ja kokemuksellisuudenkin. Tekijänoikeussäännöstö määrittelee myös opetuskäytössä verkkossa välitettävän musiikille rajat.

Perinteiset verkkotehtävätyypit:

Testit:

  • Rasti ruutuun -tehtävä
  • Aukko- eli täydennystehtävät
  • Yhdistäminen (musiikki / nuotti / teksti)
  • Vaihtoehdoista valitseminen
    • Ei pelkästään sanallisia, myös kuvioiden yhdistämistä, tehtäväsarjan suorittamista ym.
    • Soveltuminen: alkutestaus, lukemisen varmistaminen, oppijoiden oman opiskelun kontrollointi, kielen harjoittaminen.

Pelit, roolipelit

Oppimismaisemat

Esseet ja pitemmät sanalliset tehtävät

Sanastoon liittyvät tehtävät

Linkkeihin liittyvät tehtävät