OPETUSMATERIAALIT


Sisältötietoa ja tehtäviä


Tälle musiikinhistorian pedagogiikan sivustolle ei ole tarkoitus koota sisältötietoa käsittelevää opetusmateriaalia, vaan sen sijaan tarkastella musiikinhistoriaa opetuksen näkökulmasta. Keskeinen musiikinhistorian opetusmateriaali liittyy kuitenkin musiikinhistorian sisältötietoon. Erityisesti korkeakoulutasolla tällaista on musiikinhistoriaa käsittelevä kirjallisuus ja äänitteet, sekä Sibelius-Akatemian musiikinhistorian verkkosivusto Muhi.

Vaikka tehtävät ja pedagoginen näkökulma tässä painottuvat, on jatkuva, dynaaminen perehtyminen musiikin historiaan ja tutkimukseen musiikinhistorian opettajalle ensiarvoisen tärkeää.