POIEESIS JA ESTEESIS

 

 

 

Veijo Murtomäki on hahmotellut musiikinhistorian tarkastelun kenttää kanadalaisen musiikkisemiologin Jean-Jaques Nattiezin esittämän mallin pohjalta. Nattiez hahmotteli musiikin tarkastelujen jaotteluksi kirjassaan Musicologie générale et sémiologie (Nattiez, 1987. Pariisi: Christian Bourgois Éditeur) italialaisen Jean Molinon näkemystä soveltaen kolme eri tarkastelunäkökulmaa: poieettinen (kreik. poiesis) ottaa lähtökohdakseen musiikin luovan prosessin, esteesinen (kreik. aisthesis) sen vastaanottamisen. Näiden välillä on ns. materiaalin taso, teos ja sen fyysiset jäljet. Vaikka Nattiezin malli on saanut osakseen tiukkaa kritiikkiä mm. "materiaalin tason" objektiivisen tarkastelun mahdottomuuden takia, on se monien mielestä varsin käyttökelpoinen musiikinhistorian epistemologian hahmottamisen väline.