TAUSTA-ESITYS-TEOS-KUULIJA

 

 

 

Mistä oppilaat puhuvat kun he kertovat kuulemastaan musiikista?
Tämä Leena Unkari-Virtasen laatima yksinkertainen jaottelu auttaa nuoriakin oppilaita paitsi etsimään tietoa, myös erittelemään omia huomioitaan ja käyttämään aktiivisesti kaikkia tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan musiikin kuuntelussa.

Tämän jaottelun kategoriat ovat avoimia, ja siten opettaja voi sisällyttää niihin haluamiaan asiakokonaisuuksia. Taulukossa on esimerkinomaisesti joitakin mahdollisuuksia.

 

Kuullun teoksen kuvailu

Taustaa Esitys Rakenne Kuulija
- säveltäjä
- työprosessi
- laji
- aikakausi
- vastaanotto
- jne.
- soittimet
- esittäjä
- tulkinta
- esitystraditio
- jne.
- teorian valmiudet
- säveltapailun taidot
- musiikkianalyysi
- teos verratuuna muihin saman säveltäjän, aikakauden, alueen yms. teoksiin
- teoksen ainutkertaiset piirteet
- jne.
 
- mieltymykset
- maku
- mielikuvat
- merkitys
- jne.