TEHTÄVÄTYYPPEJÄ

 

 

 

Sibelius-Akatemian Muhi-projektin yhteydessä laadimme prof. Leena Hyvösen kanssa seuraavan koosteen erilaisista musiikinhistorian tehtävämahdollisuuksista. Osa näistä on ideoitu erityisesti verkkokäyttöä ajatellen:


1. Kuuntelutehtävät

 • Fuusiotehtävät, joissa kaikki aikakaudet mukana
 • Kuunteluohjeet > havainnon kautta opettaminen
 • Narratiivinen kuuntelu
 • Missä (paikassa) teosta kuunnellaan? Draamallisen synopsiksen laatiminen annettuun teokseen.
 • Yhdistäminen analyysiin
 • Avoin mieli, oma kokemus, tiedostaminen, käsitteistö. Muiden kuvaukset musiikista (skeemat, vertailu johonkin, Merleau-Pontyn kuvaama reflektio)

Kuuntelun moodit:

 • Intuitiivinen (kokemuksellinen, aistimellinen, ei-käsitteellinen, assosiaatio muuhun taiteeseen ja kulttuuriin)
 • Analyyttinen (musiikilliset piirteet, ainekset ja elementit)


2. Nuottikuvaan liittyvät tehtävät

 • vanhojen nuottikuvien tulkinta
 • tekstien sijoittaminen psalmikaavaan
 • tekstin ja musiikin suhde
 • sovitukset (esim. ritarilauluista)
 • kuunnellun ylöskirjaaminen: graafisen partituurin laatiminen


3. Teos ajassaan

 • muut taiteet
 • tyylit, tavat


4. Säveltäjään ja teokseen liittyvät tehtävät

 • Säveltäjäelämäkerrat
 • Teos säveltäjän tuotannossa
 • Teos omassa lajissaan
 • Teos omassa ajassaan
 • Teos kuulijan kannalta (oma näkemys, eri aikakausien näkemys)
 • "Kuvaile paikka, jossa musiikki tapahtuu"


5. Lähteet ja lähdekritiikki

 • lähteiden etsiminen esim. levykannen tai käsiohjelman tekstejä varten tai konserttiohjelman suunnitteleminen
 • esitelmän/opetustuokion suunnitteleminen
 • näkökulman tunnistaminen
 • tiedonhaku:  www.lib.siba.fi/muhave


6. Peli

 • Karttaan pohjautuva peli?
 • Peli jotakin tunnettua formaattia mukaillen?
 • Säveltäjän elämän paikat ja matkat
 • Äänimaisema: suunnittele kuvalle äänimaisema
 • Musiikillinen muistipeli: etsi teoksen nimi, ääni ja aikakauden tms. kuva
 • Munkkikaksosten elämä: goliardi ja kirjuri, muita henkilöpareja ...
 • Hildegard muusikkona ja muissa harrastuksissaan
 • Brueghelin torikuvat

Tätä tehtävätyyppien listaa voisi helposti jatkaa, mm. esittämisen tarkastelu puuttuu tästä vielä kokonaan. Hieman täydennystä löydät Leena Unkari-Virtasen kotisivuilta Stadiasta.