Alttoviulu

 

 

 

Lue Yleistä ergonomiasta ensin.

Alttoviulistin lantion ja selkärangan tulee olla keskiasennossa, kuitenkin mahdollistaen vapaan liikkumisen soiton aikana. Liike alkaa ja loppuu keskiasentoon, eli keskiasento on soittajan perusasento, johon hän aina palaa. Keskiasennossa selkärangan luonnolliset kaarirakenteet säilyvät. Selkärangan kaarien muodot ovat yksilölliset, joten kaikkien selkä ja lantio eivät näytä samalta keskiasennossa.

Alttoviulisteilla pätevät hyvin samat säännöt kuin viulua soittaessa. Koska alttoviulu on kooltaan isompi, niin soittimen kannattelu on raskaampaa, tämä puolestaan asettaa enemmän vaatimuksia selän ojentaja- sekä lapaluun tukilihaksille.

Henkilö soittaa alttoviulua, sivusta päin katsottuna.

Lantio ja selkäranka keskiasennossa.

Henkilö soittaa alttoviulua, sivusta päin katsottuna.

Lantio edessä (post tilt), lanneranka oiennut, rintaranka taaksepäin kallistunut.

Alttoviulun soitto altistaa vartalon kiertymiselle, etenkin pienikokoisella soittajalla. Asento kiertyy oikealle jos/kun jousen kärkeen on vaikea yltää. Staattisesti kiertynyttä soittoasentoa tulee korjata aina kun se on mahdollista. Asentoa jossa alttoviulisti samalla kiertyy ja kallistuu vasemmalle, esiintyy harvemmin. Syynä tähän asentovirheeseen on vartalon ja lapaluulihasten puutteellinen toiminta soitinta kannatellessa.

Jousikäden lapaluun tuen säilyttäminen jousen kärjellä soitettaessa on vaativaa, varsinkin jos käsivarsi joutuu ojentumaan ääriasentoon. Tukilihasten tulisi pitää lapaluuta tuettuna niin että lapaluu ei kallistu eteenpäin ja alaspäin (hartia laskeutuu) jousen kärjellä soitettaessa.

Henkilö soittaa alttoviulua, takaviistosta päin katsottuna.

Jousikäden kohotusliike jossa lapaluun tuki on huono. Lapaluu laskeutuu, kallistuu eteenpäin ja lapaluun alakulma ei kierry riittävästi ulospäin.

Henkilö soittaa alttoviulua, takaviistosta päin katsottuna.

Jousikäden kohotusliike jossa lapaluu on hyvin tuettuna rintakehää vasten. Lapaluu liikkuu pystyasennossa ja alakulma kiertyy riittävästi ulospäin.

Alttoviulistin käsien kaarirakenteiden tulisi säilyä. Rystyset muodostavat käden poikittaisen kaaren ja kämmen on kuperan muotoinen. Peukalo pysyy kaarevan muotoisena, reilusti irti kämmenestä. Vasemman käden peukalo siirtyy soittimen kaulalla, sormien mukana. Peukalon ollessa lähellä kämmentä kämmenlihaksien toiminta vaikeutuu ja rystyskaari laskeutuu. Käden asentoa muuttaessa soittaja tarvitsee tuekseen harjoitteita, jotka vahvistavat ja aktivoivat kämmenen ja sormien tukilihaksia.

Soittoasentoa tarkastellaan samojen periaatteiden mukaisesti sekä istuen että seisten soittaessa. Istuen soittaessa keskiselän ojentajalihasten rasitus lisääntyy hieman koska vartalon painopiste siirtyy eteenpäin.