Suggestiot

 

 

 

Suggestiot voidaan jakaa itsesuggestioon sekä sosiaalisiin suggestiivisiin normeihin. Näistä itsesuggestiot ovat harjoittelun kannalta tärkeämpiä. Ne eivät ole mitään "Olen paras"”-hokemista, vaan rentoutuneessa mielentilassa itselle annettuja ohjeita , joilla on suuri merkitys alitajunnallemme. Suggestio ehdottaa, että persoonallisuus tekisi valinnan eri vaihtoehtojen välillä (esim. luotanko / en luota).

Suggestioksi sopivan lauseen tulee täyttää kolme vaatimusta. Sen on oltava uskottava, positiivinen ja lyhyt. "Luotan itseeni" on esimerkki hyvästä suggestiosta. Käskynomaisia suggestioita, jotka sisältävät sanoja kuten "pitäisi" tai "täytyy" kannattaa välttää. Ne tuottavat vain alitajuista vastarintaa.