Virheiden pelko

 

 

 

Kestävä luovuus syntyy oman identiteetin tunnistamisesta ja uskollisuudesta sille. Jotta saisi ilmaistua itseään musiikillisesti, tulee muusikon oppia ottamaan riskejä. Varman päälle pelaaminen tuo soittoon kontrollia, joka ilmenee fyysisenä ja psyykkisenä jännittyneisyytenä ja estää musiikin vapaan virtaamisen. Tämä pieni jännittyneisyys lisää myös virheliikkeiden mahdollisuutta.

Jokainen epäonnistuu joskus. Kannattaa tehdä töitä itsensä kanssa, jotta oppisi aidosti hyväksymään epäonnistumisen mahdollisuuden eikä käyttäisi suurta osaa psyykkisestä energiastaan tämän ajatuksen torjumiseen. On myös hyvä määritellä, mikä on itselle onnistunut ja mikä epäonnistunut suoritus sekä pohtia, kuinka voisi käyttää itsestä mahdollisesti löytyvää perfektionismin vaatimusta soittotaidon edistämiseen oman itsen tukahduttamisen sijaan.

Samuel Beckett: "Fail, fail again, fail better!"”