Harmonikka

 

 

 

Lue Yleistä ergonomiasta ensin.

Kehon keskiasento on soittajan perusasento, johon hän aina palaa. Keskiasennossa selkärangan luonnolliset kaarirakenteet säilyvät. Selkärangan kaarien muodot ovat yksilölliset, joten kaikkien selkä ja lantio eivät näytä samalta keskiasennossa.

Harmonikansoittajasta tulee ensin tarkastella lantion asentoa. Lantio on lähtökohtaisesti pidettävä keskiasennossa jolloin lannerangan luonnollinen notko säilyy ja lannerangan-lantion asentoa tukevat lihakset pääsevät toimimaan. Palkeen työntöliikkeen aikana painopiste siirtyy hieman oikealle, painopiste palaa keskelle kehoa vetoliikkeen aikana. Harmonikka on raskas soitin soittaa ja palkeen liikuttaminen vaatii vahvaa keskivartalotukea. Syvien asentoa ylläpitävien lihasten lisäksi harmonikansoittaja hyötyy vahvoista vinoista vatsalihaksista. Harmonikansoittaja altistuu lannerangan pyöristymiselle ja kiertymiselle vasemmalle, vartalon paino siirtyy helposti liikaa oikealle.

Henkilö soittaa harmonikkaa takaa päin katsottuna.

Lantio ja selkäranka keskiasennossa.

Henkilö soittaa harmonikkaa takaa päin katsottuna.

Lantio taaksepäin kallistunut, selkäranka kiertynyt vasemmalle ja vartalon paino oikealla.

Alaselän ongelmat ovat virheellisen istuma-asennon takia harmonikansoittajilla yleisiä ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa vakavamman selkäsairauden, välilevytyrän.

Pään pitäminen edessä on tyypillistä harmonikansoittajalle. Tämä johtunee leualla säädettävistä leukarekisteristä sekä siitä että soittaja katsoo oikeata kättään. Lantion- lannerangan ja rintarangan keskiasennon säilyttämisen lisäksi kaularanka ja pää tulee palauttaa keskiasentoon, aina kun se on mahdollista. Pään jäädessä eteen, niskalihaksiin ja kaularangan alaosaan kohdistuva rasitus lisääntyy.

Vasemman lapaluun tukilihasten hyvä toiminta mahdollistaa suoralinjaisen ja vapaan palkeen liikkeen. Lapaluun tuen ollessa puutteellinen lapaluu kallistuu eteenpäin, siipeää rintakehästä ja alakulma kiertyy kohti selkärankaa. Olkavarsi jännittyy, vasen kyynärpää liikkuu reilusti olkapään takana ja palkeenliike suuntautuu taaksepäin. Vasemman käden olkanivelseudun ongelmat ovat tästä syystä suhteellisen yleisiä harmonikansoittajilla.

Oikean käden lapaluun tuki on myös tärkeä, tuen ollessa puutteellinen lapaluu kallistuu eteenpäin, jolloin kyynärpää siirtyy taaksepäin suhteessa olkaniveleen ja ranne koukistuu. Kyseinen virhetoiminta kuormittaa erityisesti kyynärvartta ja rannetta sekä oikean puolen niskahartiaseutua. Lapaluun asennon korjaannuttua kyynärpää ja olkanivel ovat samassa linjassa sivultapäin katsottuna ja ranne pysyy 15 asteen ojennuksessa.

Henkilö soittaa harmonikkaa sivusta päin katsottuna.

Oikea lapaluu tuettuna, kyynärpää jää vartalon keskilinjaan, kun ranne on suorana.

Henkilö soittaa harmonikkaa sivusta päin katsottuna.

Oikea lapaluu siipeävä, kyynärpää jää vartalon taakse, kun ranne pidetään suorana. Niska-hartiaseutu rasittuu lapaluun virheasennon takia.