Kuulon heikentyminen

 

 

 

Kuulon yhtäkkinen heikkeneminen voi olla seurausta vaikun täyttämästä korvakäytävästä. Kuulo voi heiketä äkillisesti myös sisäkorvaan kohdistuneesta vauriosta. Kuulon nopea heikentyminen on muusikolle aina katastrofi ja aina hyvä syy hakeutua nopeasti korvalääkärin vastaanotolle.

Ikähuonokuuloisuus eli presbyacusis

Kuva: Taulukko - ikähuonokuuloisuus

Esimerkki iän aiheuttamasta kuulon alentumasta korkeiden äänien alueella (2000-8000 hertsiä)

Ihmisen kuulo heikkenee jo parinkymmenen vuoden iästä alkaen. Ikään liittyvä kuulonalenema kohdistuu korkeisiin taajuuksiin. Ikähuonokuuloisuus on vahvasti perinnöllinen ja sen kehittyminen vaihtelee paljon ihmisten välillä. Eläkeiän kynnyksellä noin joka kolmannella ihmisellä on heikentynyt kuulo, useimmiten ikähuonokuuloisuuden aiheuttamana.

Meluvamma

Kuva: kuulokäyrä

Tässä kuulokäyrässä nähdään meluvammalle tyypillinen kuulonalentuma 4-6000 hertsin alueella.

Melu on voimakasta ja vahingollista ääntä. Myös musiikki voi olla melua. Meluvamma on ikähuonokuuloisuuden jälkeen tavallisin aikuisen kuulon alentumisen syy. Pysyvä meluvamma voi syntyä pitkäaikaisesta altistumisesta melulle tai hyvin voimakkaasta yksittäisestä äänestä. Voimakkuudeltaan 80 dB ylittävä melu voi olla kuulolle vahingollista. Herkkyys saada meluvamma vaihtelee yksilöstä toiseen. Melu on kuin kasautuva myrkky. Vuosien varrella korviin päästetty melu johtaa liiallisena lopulta meluvammaan.