BIOLOGISET OMINAISUUDET

 

 

Soittajan viisi keskeiseistä biologista ominaisuutta löytyvät alla olevasta ympyrästä.

 

viisi palloa jotka ovat toistensa päällä osittain limittäin: "voima", "kestävyys", "notkeus", "nopeus", "herkkyys". infograafi.

 

Soittajan biologisia perusasioita tasapuolisesti harjoittamalla luodaan vankka perusta elinikäiselle soittamiselle.

Soittajan monipuolista harjoittelua voidaan kuvata myös aaltomallilla, jossa eri osatekijät täydentävät toisiaan. Malli korostaa monipuolisen harjoittelun tärkeyttä

Sininen ja punainen katkoaaltoviiva, jotka kulkevat toisiinsa nähden lähes vastakkaisina aaltokuvioina. sininen: "herkkyys, nopeus", punainen: "kestävyys, voima". infograafi.