Mentaaliharjoittelu

 

 

 

Mentaaliharjoittelu on laaja alue, jolta löytyy tekniikoita moniin erilaisiin harjoittelukysymyksiin.

Opettele alusta asti oikein

On tärkeää, että kappale opetellaan alusta asti oikein. On huomattavasti helpompaa tutustua nuottiin huolellisesti kuin korjata syntyneitä lukuvirheitä. Tällöin joudutaan ensin poisoppimaan vanha ja tämän jälkeen opettelemaan uusi oikea nuotti tai rytmi. Lisäksi vanhoilla virheillä on taipumusta palata paineen alla.

Visualisointi

 

Mielikuvan luomista soittamisesta kutsutaan visualisoinniksi. Termi on sikäli harhaanjohtava, että terminä visualisointi viittaa pelkkään näkemiseen. Muusikon mielikuvaan kuuluu luonnollisesti myös kuulokuva soitettavasta kappaleesta sekä kinesteettinen puoli, tunne siitä, mitä soittamisen aikana tapahtuu kehossa.

Ulkoa opettelu

 

Muistivirheet ovat monelle suuri pelon aihe. Motorinen muisti saattaa pettää ja mikäli tietoisella tasolla ei ole mitään, mihin tukeutua, on soiton jatkaminen vaikeaa. Nuotin lukeminen ja oman soiton visualisointi on tehokas tapa oppia ulkoa. Tarkoitus ei ole saada nuotista valokuvaa mieleen vaan ennemminkin painaa mieleen sävelkulkuja, sointuja, sormituksia, liikeratoja, otteita, tuntemuksia jne. Mielikuva on hyvin yksilöllinen ja jokaisen tulisi itse löytää itselleen paras visualisointitapa.

Tekniikan kehittäminen


Soittimen tekniikassa on kyse aivojen ja lihasten välisen yhteistyön harjoittamisesta. Aivoihin on muodostettava aluksi selkeä mielikuva suoritettavasta liikeradasta. Vasta tällöin lihasten oikeanlainen käskyttäminen onnistuu. Liikeradan hahmottaminen mielikuvassa edistää oikeiden hermoyhteyksien muodostamista ja selkiyttää tekniikkaa.

Musiikin muotoilu

Useimmat harjoittelevat musiikkia laulamalla mielessään ja ajattelemalla fraaseja sen sijaan, että etsisivät musiikillisia ratkaisuja pelkästään soittamalla. Huolellinen tutustuminen nuottiin, musiikillisiin merkkeihin, sopivan analyyttinen ote, mielessään laulaminen, kuunteleminen, ratkaisujen etsiminen soittamisen, liikkeen ja tunteen kautta antavat hyvän pohjan musiikillisten ideoiden hahmottamiselle.

Esittämisen opettelu

Esittämistä voi harjoitella mentaalisesti käymällä tilannetta mielessään läpi. Myös lämmittelyajan suunnittelu ja sen hahmottaminen, miltä oman vuoron odottaminen tuntuu, on tärkeää. Omaa muusikkokuvaa voi myös kehittää liittämällä mielikuvaan omasta itsestä toivomiaan ominaisuuksia ja opettelemalla vähitellen näkemään itsensä uudessa valossa.

 

HARJOITUKSIA

  1. Lue huolellisesti läpi nuotti, joka sinulla on työn alla. Oletko soittanut oikeat sävelet ja rytmit? Oletko huomioinut kaikki musiikilliset merkit? Onko sinulla selkeä käsitys muista stemmoista (piano / orkesteri, kamarimusiikkistemmat)
  2. Toista mielessäsi harjoittelemasi kohta hitaassa tempossa. Liitä mielikuvaan kuulokuva kappaleesta, kinesteettinen mielikuva liikeradoista ja muista fyysisistä tuntemuksista sekä visuaalinen kuva nuotista tai käsien liikkeistä tai joku näiden yhdistelmä. Lisää tempoa vähitellen.

Mieti, miltä lämmittely konserttia varten ja oman vuoron odottaminen tuntuvat. Kuvittele itsesi lavalle soittamaan teosta. Näe yleisö ja luo siitä positiivinen mielikuva.