Kuulon fysiologiaa

 

 

 

 

 

korvan anatominen rakenne.

 

Ääni on ilman mekaanista värähtelyä, jonka korva muuttaa kuulohermoradoissa kulkevaksi sähköiseksi impulssiksi. Kuuloaivokuorella ja muualla aivoissa sähköinen impulssivirta muuttuu ymmärretyksi kuuloaistimukseksi.

Animaatio korvan toiminnasta

Korvan rakenteesta ja kuuloaistin toiminnasta lyhyesti tarkemmin.