FYYSISET OMINAISUUDET

 

 

 

Soittajan fyysiset ominaisuudet ovat yhteydessä

  • ikään ja sukupuoleen
  • yksilölliseen anatomiaan
  • soittajan yleiseen hyvinvointiin
  • perittyyn / harjoitettuun fysiologiaan
  • perittyyn / opittuun kehonhallintaan

Fyysisten ominaisuuksien tulisi olla myös sopusoinnussa

  • kulloinkin käytössä oleva instrumentin kanssa
  • vallitsevien harjoittelu- ja soittoympäristöjen kanssa
     

Erja Joukamo-Ampuja ja Jouko Heiskanen