ALLMÄNT

Vad bör en musiker veta om kroppens biologi?

Med en biologisk musiker avser vi i detta avsnitt de delvis ärvda och delvis uppövade fysiska och psykiska delområden av kunnande som främjar och uppehåller spelskickligheten.

En "biologisk musiker" är inte motsatsen till en "konstnärlig musiker", utan en grund, en referensram för fortsatt spelande och utveckling av konstnärlig talang.

Musikerns biologi är mycket individuell. På dessa sidor koncentrerar vi oss på biologin hos unga vuxna och vuxna.

Allmänt-avsnittet är skrivet av  Erja Joukamo-Ampuja och Jouko Heiskanen.