Mentalövning

 

 

 

Mentalövning är ett omfattande område som innehåller tekniker för många olika slag av övningsproblem.

Lär dig rätt från första början

Det är viktigt att man lär sig ett nytt stycke rätt från första början. Det är betydligt enklare att bekanta sig noggrant med noter än att korrigera gjorda felläsningar, då man först måste lära sig bort från det gamla och efter det lära sig den rätta melodin eller rytmen. Dessutom har gamla fel tendensen att återvända då man spelar under press.

Visualisering

 

Att skapa en föreställning av sitt spelande kallas visualisering. Termen är i visst avseende missvisande då den endast syftar på förmågan att se. Musikerns föreställning innehåller naturligtvis också en hörselbild av det spelade stycket samt det kinestetiska intrycket, det vill säga känslan av vad som händer i kroppen då man spelar.

Att lära sig utantil

 

Minnesfel är något som många musiker är rädda för. Det motoriska minnet kan svika, och om det inte finns något att medvetet stöda sig på är det svårt att fortsätta med spelandet. Att läsa noter och att visualisera sitt eget spelande är effektiva sätt att lära sig utantill. Avsikten är inte att minnas noter som ett fotografi, utan snarare att lägga tonföljder, ackord, fingersättningar, rörelsemönster, grepp, förnimmelser och så vidare på minnet. Alla har individuella sätt att föreställa sig, och var och en bör hitta det bästa visualiseringssättet för sig själv.

Att utveckla sin teknik


Spelteknik grundar sig på träning av samarbete mellan hjärnan och musklerna. Till en början måste man skapa en klar föreställning i hjärnan av det rörelsemönster som man ska utföra. Först då kan man befalla musklerna på rätt sätt. Då man gestaltar rörelsemönster som en föreställning befrämjar man att de rätta nervförbindelserna skapas och tekniken blir klarare.

Att forma musiken

De flesta övar genom att sjunga musiken tyst för sig själva och genom att tänka på fraser, i stället för att söka musikaliska lösningar enbart genom att spela. En god grund för gestaltning av musikaliska idéer får man genom att noggrant studera noter och musikaliska tecken, ett tillräckligt analytiskt grepp, sjunga tyst för sig själv, lyssna, söka lösningar genom spelande, rörelse och känsla.

Att lära sig framföra

Man kan öva sig mentalt för framföranden genom att visualisera situationen i huvudet. Det är också viktigt att planera och gestalta uppvärmningen och hur det känns att vänta på sin tur. Man kan också utveckla bilden av sig själv som musiker genom att förbinda sådana egenskaper med sin föreställning som man önskar åt sig själv, och sålunda gradvis lära sig att se sig själv i en ny dager.

 

ÖVNINGAR

  1. Läs noggrant igenom musiken som du arbetar med. Har du spelat de rätta tonerna och rytmerna? Har du beaktat alla musikaliska tecken? Har du en klar uppfattning av andra stämmor (piano/orkester, kammarmusikstämmor)?
  2. Upprepa i dina tankar stället du övar i ett långsamt tempo. Tillägg till föreställningen en hörselbild av stycket, en kinetisk föreställning av rörelsemönstren och andra fysiska förnimmelser, samt en visualisk bild av musiken eller handrörelserna, eller en kombination av dessa. Öka gradvis på tempot.

Föreställ dig hur det känns att värma upp för en konsert och vänta på din tur. Föreställ dig att du står på scenen och spelar stycket. Se på publiken och skapa dig en positiv bild av den.