Trumpet

 

 

 

Läs först avsnittet Allmänt om ergonomi.

Mittställningen är musikerns grundställning, till vilken musikern alltid återkommer. I mittställningen upprätthålls ryggradens naturliga bågform. Ryggradens böjning är individuell, så i mittställning har alla olika ställning på ryggrad och bäcken.

För att hitta en bra spelställning ska trumpetare först se över sin bäckenställning. Bäckenet ska vara i mittställning så att musklerna som stöder bäckenet och ryggraden fungerar på önskat sätt (sittbenen är rakt neråt då man sitter).

Bröstryggen ska också hållas i mittställning för att åstadkomma en bra rörlighet i bröstkorgen och för att man ska kunna andas på rätt sätt. Då bröstryggen är i mittställning är bröstbenet i upprätt ställning och de raka ryggmusklerna är aktiva men inte spända. Vid inandning kan bröstkorgen vidgas fritt åt alla håll, även utåt sidorna och bakåt. Bröstkorgen/bröstryggen och bäckenet ska från sidan sett vara i rak linje med varandra. Om bröstkorgen lutar bakåt i förhållande till bäckenet försämrar det bröstkorgens och mellangärdets rörelse och försämrar därmed också andningen.

För att hitta huvudets och nackens mittställning ska man skjuta huvudet turvis framåt och bakåt och stanna med huvudet i mittställning, varvid man har en fri rörlighet mellan skallen och nackryggen. Nacken, huvudet och hakleden inverkar på kontrollen av halsmusklerna, hakmusklerna och strupmusklerna. Huvudet och nacken ska vara i mittställning för att de djupa nack- och halsmusklerna som håller upp huvudet ska kunna fungera. De här musklerna är så kallade stödmuskler, som gör det möjligt att slappa av de ytliga musklerna. Om huvudet lutar för mycket framåt (vilket ofta orsakas av en felaktig ställning i ryggraden) ökar spänningen i nackmusklerna, hakmusklerna och halsens ytliga muskler, vilket kan störa speltekniken.

En bra ställning i bröstryggen och bröstkorgen ger bra funktionsförutsättningar för skulderbladens stödmuskler. Skulderbladen ska ligga platt mot revbenen, varvid axlarna är i en naturlig ställning. Om skulderbladet lutar framåt eller lyfter uppåt fungerar stödmusklerna dåligt och försämrar dessutom bröstkorgens rörlighet.

Det är svårt att uppfatta skulderbladets tredimensionella rörelser, så en musiker kan behöva professionell hjälp för att öva upp rätt ställning för skulderbladet.

En typsik felställning för trumpetare är att bröstryggraden och övre delen av kroppen lutar bakåt i förhållande till bäckenet. Bakåtlutning leder till att bröstryggraden böjs och huvudet skjuts framåt, varvid andningen försvåras och ljudkvaliteten försämras.

En dålig funktion hos skulderbladets stödmuskler gör att spelställningen blir ännu mer bakåtlutande. Bakåtlutningen förorsakar ofta att bröstryggraden böjs, vilket å sin sida försämrar funktionen hos skulderbladens stödmuskler. Skulderbladen bör vara platta, ligga mot revbenen och den nedre kanten bör rotera utåt. Då skulderbladet lutar framåt, riskerar den övre öppningen (området mellan skulderbladet, nyckelbenet och ryggraden där nerverna till handen löper) och axelleden att bli för trånga. Dessutom ökar felställning i ryggraden och skulderbladen avsevärt belastningen på nack- och axelpartiet, området kring axelleden och de övre extremiteterna. Då ställningen korrigeras behöver trumpetaren oftast stöd med övningar som förbättrar ryggradens rörlighet.

Det är rätt vanligt att bleckblåsare sträcker fram huvud och nacke. Delvis beror det på bäckenets och ländryggradens ställning. Då bäckenet lutar framåt sträcks huvudet framåt, men att sträcka på huvudet kan också vara en vana. Om man tänker på att föra instrumentet till läpparna istället för att föra läpparna till instrumentet, hjälper det till att hålla nacken och huvudet i mittställning. Använd gärna en spegel för att bli av med felaktiga rörelsemönster.