EU:n meludirektiivi

 

 

 

EU:s bullerdirektiv trädde i kraft i februari 2006. Samtidigt trädde en ny bullerförordning i kraft i Finland som grundar sig på det nya bullerdirektivet. Syftet för bullerdirektivet är att skydda EU-medborgares hörsel och att hålla den dagliga bullernivån under 80 dB. I förordningen ges särskilda riktlinjer till personer som arbetar inom musik- och underhållningssektorn. Riktlinjerna är praktiska råd för vilka åtgärder man kan vidta för att skydda hörseln.