Träningsdagbok

 

 

 

För bok över dina dagliga övningar och anteckna:

  • Övningstider och övningens innehåll
  • Pauser
  • Det som gick bra i övandet
  • Det som inte gick så bra
  • Hurdan dagens uthållighet/känslighet var
  • Gick övandet som du hade planerat?
  • Sinnesstämning och koncentration