Respons

 

 

 

Utveckling sker med hjälp av respons. Responsen ska befrämja inlärningen, inte bli ett redskap för maktutövning. Du har rätt att få respons för ditt arbete. Kräv tillräckligt med respons så att en enskild respons inte får för stor betydelse.

Hur man tar till sig av responsen:

  1. Ta en positiv inställning till att förbättra dina kunskaper
  2. Lyssna på hela responsen
  3. Fäst din uppmärksamhet vid saken, inte vid känslorna som responsen väcker
  4. Försök att undvika bortförklaringar
  5. Försäkra dig om att du förstått rätt (källa: Sari Lindblom-Ylänne)

Vid framföranden ska du ge respons åt dig själv först efter framförandet. Lär dig att koncentrera dig på framförandet så att du inte stannar upp för att gratulera dig själv för en god insats, eller börjar beklaga dig över en dålig prestation mitt i ett stycke. Följden blir i så fall att du gör fel i följande takter.