FYSISKA MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÖVNING

 

 

Allmänna målsättningar

 • att känna vad som är en bra spelställning
 • att behärska en bra spelställning
 • vara avslappnad i spelställningen
 • vara avslappnad under spelandet
 • kraftöverföring i kroppen (stöd i de djupa musklerna)
 • uppvärmning och avslutande tänjningar
 • att indentifiera rätt belastning
 • att optimera tonkvalitet och det gjorda jobbet
 • bra koncentrationsförmåga under spelandet
 • att känna till olika övningsmodeller
 • att utveckla notläsningsförmågan

Exempel på blåsares fysiska målsättningar för övning

 • andningsteknik, blåsstöd
 • luftströmmens hastighet, ljudöppning, tungans ställning
 • ansats, läpptryck, spänningar i munmuskulatur
 • hur man håller instrumentet, axlarnas ställning, ryggens ställning
 • hur man bär instrumentet

Tänk ut särskilda egenskaper utgående från ditt instrument

 

Erja Joukamo-Ampuja och Jouko Heiskanen