Sångarens hälsa

 

 

 

Människorösten

Sångarens instrument är speciellt

 • Man har alltid instrumentet med sig
 • Instrumentet befinner sig i den egna kroppen
 • Själva instrumentet är utsatt för
  • sångarens psykiska utmaningar
  • sångarens fysiska utmaningar

Hela kroppen är sångarens instrument

 • Sångrösten berättar hur sångaren mår
 • ”Rösten är själens spegel” – en träffande beskrivning från Aristoteles tider
 • Strupen och stämbanden är bara en liten del av sångarens instrument

Fysisk prestationsförmåga

 • Att sjunga är ett fysiskt arbete med psykiska utmaningar
 • En bra fysisk och mental prestationsförmåga är en grundförutsättning för sånginstrumentet
 • En brist i eller försämring av dessa förmågor ligger ofta bakom röstproblem
 • Bra sömn är sångarens grundbränsle

Sångröstens anatomi

Särskilda utmaningar för sångarens hälsa

 • Krävande arbetsmiljö
 • Oregelbundna arbetstider
 • Skiftande "arbetsplatser"
Medicinering för sångare

Grundprinciper

 • Undvik onödig medicinering
 • Använd läkemedel huvudsakligen under läkares uppsikt
 • Alla mediciner har bieffekter
 • Undvik att ta nya läkemedel precis före viktiga uppträdanden

Antibiotika

 • Bakterieinfektioner vårdas med antibiotika
 • Antibiotika används lätt felaktigt mot vanliga virusinfektioner (förkylning/flunsa)
 • Antibiotika är effektivt och tryggt när det används på rätt sätt

Antihistaminer

 • Effektiva allergimediciner
 • Används ofta i onödan för icke-allergirelaterade besvär
 • Kan göra en trött och därför störa sjungandet
 • Kan torka ut slemhinnorna, vilket också stör sjungandet

Värkmediciner

 • Smärta är en varning från kroppen respektera smärtan och sjung inte om du har ont i halsen
 • Aspirin (acetylsalicylsyra) passar inte för sångare – det försämrar blodets koaguleringsförmåga och kan ge risk för blödning på stämbandet
 • Paracetamol är den tryggaste värkmedicinen för sångare

Kortison i tablettform eller som injektion

 • Motarbetar effektivt inflammationer och uppsvullnad av slemhinnorna (heshet)
 • Kan tryggt användas av sångare under uppsikt av en kunnig läkare
 • Ska användas med försiktighet och inte alltför ofta eller länge – biverkningar uppstår vid långvarigt bruk
 • Passar för lindriga fall av laryngit
 • Vid användning av kortison ska man också ta hänsyn till hur ansträngande det kommande uppträdandet är

Sångarens reseapotek

 • För en resande sångare är det bra att ha egna mediciner med sig
 • Egen regelbunden medicinering
  Till exempel blodtrycks- eller refluxmediciner
 • Tillfällig medicinering
  Till exempel mediciner för halsbränna, allergier eller diarré
 • Medicinförrådets innehåll kan planeras tillsammans med den egna läkaren
 • Medicinförrådet ska fyllas på regelbundet och preparat som blivit gamla ska förnyas