Ergonomin för de enskilda instrumenten

 

 

 

I detta avsnitt granskar vi sång- och spelställningarna för de enskilda instrumenten.