Fagott

 

 

 

Läs först avsnittet Allmänt om ergonomi.

Mittställningen är musikerns grundställning, till vilken musikern alltid återkommer. I mittställningen upprätthålls ryggradens naturliga bågform. Ryggradens böjning är individuell, så i mittställning har alla olika ställning på ryggrad och bäcken.

För att hitta en bra spelställning ska fagottisten först se över sin bäckenställning. Man hittar mittställningen för bäckenet till exempel via ytterlägena. Mittställningen ger bästa möjliga rörlighet av bäckenet samt kontroll av de djupa magmusklerna. Bäckenets mittställning möjliggör också en god kontroll av bröstryggradens och bröstkorgens mittställning, varvid andningen är fri och det är enklast att hitta stöd för andningen. Även mittställningen för bröstryggen kan man hitta till exempel via ytterlägena. Då bröstryggen och bröstkorgen är i mittställning är bröstbenet i upprätt ställning och de raka ryggmusklerna är aktiva men inte spända. Bröstkorgen/bröstryggen och bäckenet ska från sidan sett vara i rak linje med varandra. För att hitta huvudets och nackens mittställning ska man skjuta huvudet turvis framåt och bakåt och stanna med huvudet i mittställning, varvid man har fri rörlighet mellan skallen och nackryggen.

En bra ställning i bröstrygg och bröstkorg ger funktionsförutsättningar för skulderbladens stödmuskler, som möjliggör att armens rörelser är avslappnade och starka. Skulderbladen ska ligga platt mot revbenen, varvid axlarna är i en naturlig ställning. När skulderbladet lutar framåt och/eller vinklas uppåt är funktionen hos stödmusklerna bristfällig vilket ökar på ansträngningen i nack- och axelpartiet samt armen.

I en typisk felställning hos fagottister rundas bröstryggraden och vrids åt vänster, varvid skulderbladen och axlarna lutar framåt och huvudet skjuts fram. Dessutom kan bäckenet då lutas bakåt, varvid ländryggraden rätas ut. Höger hands spelställning (nära kroppen och lågt ner) gör det svårare för höger skulderblad att stöda sig mot revbenen. Ofta lutar höger skulderblad framåt och har sjunkit mer än den vänstra sidan.

Instrumentets/rörbladets rätta höjd är viktig då man försöker hitta lämplig ställning. Om instrumentet är för lågt ner tvingas spelaren runda sin bröstryggrad och luta bäckenet bakåt för att kunna spela.

Då man spelar kontrafagott bör instrumentet stödjas mot golvet i en ställning som gör att huvudet och nacken bevarar en god ställning.