Dina personliga starka sidor och framsteg

 

 

 

Med tanke på inlärningen är det bra att vara medveten om sina starka sidor. Då man genuint inser vad som fungerar och är bra i det egna spelandet, ger det tilltro på den egna inlärningsförmågan och tillför mental befrielse. Då är det igen enklare att lära sig nytt.

Det lönar sig att iaktta de egna framstegen och anteckna i exempelvis en övningsdagbok då man har lärt sig en viss teknik eller ett stycke. Ibland är det bra att titta bakåt och se sitt eget avancemang i form av sådana små inlärda etapper.

Övning

 

Försök att genuint bli medveten om dina starka sidor som musiker. Kom ihåg att jämförelseobjektet inte kan vara en artist på internationell nivå. Fundera på vilka dina starka sidor är på den nivå som du nu befinner dig på. Det kan vara en vacker röst, snabba fingrar, stark musikalisk framställning, stilsäkerhet eller vad som helst. Försök hitta självtillit till ditt spelande med hjälp av dessa starka sidor.