MISSUPPFATTNINGAR

 

 

De vanligaste misstagen som begås i spelövning är

  • Att se ökad övningsmängd som den enda lösningen till musikerns problem.
  • Att konstant ha dåligt samvete när det gäller övning.
  • För mycket oplanerad övning.
  • Övning endast då man känner för det.
  • För lite pauser under övandet.
  • Att tro att "Smärta är en naturlig del av spelandet".
  • Ändring av spelteknik och en sedvanlig mängd övning.
  • Egenvård av fel typ eller vid fel tillfälle.
  • Att inte söka hjälp i tid för sina problem med spelningen.
  • Att försumma återhämtningstider.