Exempel på övningsmodeller

 

 

 

Innehåll och längd på övningsspassen ska naturligtvis anpassas enligt hur lätta du vill att de ska vara. Följ inte slaviskt någon enskild modell, utan lyssna noggrant på signalerna från din kropp.

Exempel på övningsdagar

En dag innehållande flera övningsperioder

 • Uppvärmning och stretchning, andningsövningar.
 • Uppvärmning vid instrumentet 10-15 minuter.
 • Fundera i detta skede på hurdan din övningsplan för dagen ser ut. Grundprincip för hela dagens övning är: 2/3 av tiden borde gå åt till övning, 1/3 till mental föreställning, små pauser samt att man rör på sig för att återställa blodcirkulationen.
 • Övning som kräver koncentration (teknikövning) till exempel 30-60 minuter.
 • Lång paus.
 • Spela etyder eller stycken i exempelvis 60 minuter. Kom ihåg att hålla pauser.
 • Lång paus.
 • Spela långsamt igenom din repetitionslista.
 • Öva ett verk, till exempel 60 minuter. Kom ihåg att hålla pauser.
 • Nedvärmning. Det försnabbar återhämtningen med 50 %.
 • Tänjning.

Innehåll och längd på övningspasset ska naturligtvis anspassas till hur lätt du vill att passet ska vara. Följ inte slaviskt någon enskild modell, utan lyssna noggrant på signalerna från din kropp.

En dag innehållande två övningsperioder

Dela in din övningsdag i två övningsperioder (till exempel 2 x 2 timmar).

Grundprincip för hela dagens övning: Varje övningstimme innehåller en paus på 10 minuter.

Kom ihåg följande:

 • Uppvärmning och stretchning, andningsövningar.
 • Uppvärmning vid instrumentet
 • Öva sådant som kräver mycket koncentration i början av dagen, då är du mest alert.
 • Kom ihåg nedvärmning. Det försnabbar återhämtningen med 50 %...
 • Tänjning.
Hur man kommer igång

Tillsammans med läraren

 • Begrunda tillsammans med din lärare vilka dina styrkor är i spelandet och vilka områden som kräver mera övning. +/-
 • Välj tillsammans med din lärare tre viktiga områden som är viktiga just nu och som du ska fokusera på i övandet.
 • Kom överens med din lärare om realistiska mål för dessa områden som du ska uppnå före sommaren/julen.
 • Om resultaten inte tillfredsställer dig till exempel vid jul bör du byta övningsmetoder.
 • Då du uppnår resultat kan du lägga nya saker att öva till listan.

Uppföljning

 • Skriv övningsdagbok för varje period.
 • Anteckna de övningar du gjort för att kunna se inom vilka områden du möjligen omedvetet ”bedrar” dig själv.
 • Om spelandet går trögt kan du visa din övningsdagbok för din lärare och sedan kan ni tillsammans fundera på orsakerna till problemen.
 • Öva endast så länge som du orkar spela koncentrerat, utan att du får fysiska eller psykiska trötthetssymptom.
 • Ta ofta pauser.
 • Drick vatten medan du övar.
 • Anteckna vad ni gick igenom på spellektionen eller banda in lektionen och lyssna senare på bandet.
 • Jämför inte dig själv med andra. Alla behöver en individuell mängd övning och mängden kan också förändras med åren.
 • Kom ihåg att njuta av att göra musik. Detta är ju allas vårt gemensamma mål!