Koncentration

 

 

 

En förutsättning för ett karismatiskt toppenframförande är en god koncentrationsförmåga. Koncentration innebär att man fokuserar sin uppmärksamhet på det man håller på att göra, att man fördjupar sig i själva ämnet.

Koncentration är en av de viktigaste förutsättningarna för god övning och den ska konstant iakttas. Endast koncentrerad övning ger resultat, medan okoncentrerad övning till och med kan försämra spelandet (man börjar till exempel upprepa felaktiga rörelsemönster).

Det finns ingen teknik som hjälper till med att öva upp koncentration (jämför avslappningstekniker). Bäst lär man sig koncentration genom att helt enkelt koncentrera sig då man övar. Problemet är naturligtvis att den här sortens arbete är krävande. Det är enklare att låta tankarna vandra iväg än att koncentrera sig ordentligt. Ett kortare övningspass och ordentlig koncenration ger bättre resultat än att öva okoncentrerat en hel dag.

Man ska också komma ihåg att ett koncetrerat arbetspass kräver tillräckligt med återhämtningstid som motvikt.