Att sätta upp mål

 

 

 

Det lönar sig att ställa upp klara mål för den egna utvecklingen som musiker. Målen effektiverar övandet märkbart.

Långsiktiga mål kan mera likna drömmar än realistiska mål. En överdriven realism är enbart hämmande och för målsättningarna till en onödigt låg nivå. Få vågar öppet medge att de t.ex. siktar på att bli stämledare för en orkestersektion i världsklass, ("det är ju inte realistiskt", "försök inte ta ner månen"), men som en egen dröm är tanken motiverande och ger en klar riktning för spelandet. Viljan har en otrolig kraft: om man verkligen vill något hittar man också medlen för att uppnå det.

Etappmål ska vara konkreta, till exempel att "jag ska kunna denna konsert i maj". För många är det svåraste med målsättningar att fastslå veckovisa mål eller mål för enskilda övningspass. Man kan effektivera sitt övande genom att fastslå det man tänker bearbeta under ett enskilt övningspass. Om man sedan under övningspasset lär sig att spela ett svårt ställe har man igen kommit ett litet steg framåt.

Målsättningarna ska förändras vid behov. Om utsatta mål visar sig vara felaktiga eller oändamålsenliga, ska man våga ändra på dem.

Övning

Fundera på vad du som musiker vill göra om till exempel fyra år. Vilka är dina etappmål för att nå detta långsiktiga mål? Vad ska du kunna exempelvis efter detta läsår? Hurdana konkreta mål, som effektiverar ditt arbete, har du på kort sikt, i stil med vilket är mitt mål för dagens övning? Redan det att du noggrannt övar några takter dagligen förbättrar ditt kunnande. Många bäckar små gör en stor å.