Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi-avsnittet beskriver grunderna för hur en sångares och musikers kropp fungerar som den ska. En bra sång- och spelställning gör att stöd- och rörelseorganen fungerar naturligt, och de spelar således en avgörande roll för att minska belastningen på kroppen. En god muskelkontroll påverkar också klangen.

Ergonomi-avsnittet är skrivet av Katariina Porander