VET DU TILLRÄCKLIGT OM SPELÖVNING?

 

Erja Joukamo-Ampuja höll grupplektioner för en grupp entusiastiska studenter som ville veta mera om övningsmetoder för bleckblåsinstrument och hur de kunde förbättra det övre registret.

Tillsammans reflekterade de över speltekniska aspekter och studerade musiklitteratur som behandlar ämnet. Alla frågor fick inte något svar, så Erja besökte biblioteket för att söka mer information. I övningshandböckerna fanns det information, men endast sådana som handlade om idrott. Inom idrotten har man undersökt övningsmetoder både länge och väl. Under ett styrelsemöte i Musikmedicinska föreningen i Finland diskuterade Erja situationen med Jouko Heiskanen, en läkare som är insatt i ämnet. Då började bitarna falla på plats.

Med hjälp av projektmedel för pedagogisk utveckling från Sibelius-Akademin började Erja Joukamo-Ampuja och Jouko Heiskanen framställa ett föreläsningsmaterial om ämnet "Att öva förnuftigt". Året efter bearbetades materialet för att användas inom webbundervisning. Även om temat ursprungligen baserades på ett intresse bland blåsare, utvidgades läromaterialet så att det kunde utnyttjas av alla som studerar till yrkesmusiker, eftersom behovet för övningsplanering även fanns hos andra studenter.

Webbundervisningsprojektet beviljades tilläggsfinansiering, varpå en ny grupp experter inom musikmedicin anslöt sig till projektet: Päivi Arjas kompletterade läromaterialet inom psykisk övning, Katarina Porander skrev den ergonomiska delen och Miikka Peltomaa utvidgade materialet till att även behandla skydd av hörsel samt sångarnas speciella behov.

Övning omfattar naturligtvis många aspekter, till exempel musikens stil, frasering, tolkning och teknik, men detta läromaterial behandlar mest fysiska och psykiska övningar samt ger handledning i mer långsiktig övningsplanering. Materialet innehåller dessutom praktiska tips och råd om hur man kommer igång.

Vi anser att temat är en viktig och väsentlig del av utbildningen av yrkesmusiker, och med detta material strävar vi efter att förebygga belastningsskador samt överträning.

Vi önskar trevliga stunder i samband med övningstemat,

Erja, Jouko, Päivi, Katarina och Miikka

Sidorna publicerades 5.11 2007
Svenska sidorna publicerades 6.10.2010

 

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar-IckeKommersiell 1.0 Finland Licens.