Avslappning

 

 

 

Fördelarna med en god avslappningsförmåga är många. En del människor reagerar på stress med sömnsvårigheter. Bland annat då har man stor nytta av en god avslappningsförmåga.

Ett av problemen kopplat till alerthetsfenomenet är att det uppstår en liten spänning i musklerna. En spänd muskel är bättre på att ta emot stötar än en alltför avslappnad muskel. Kroppen strävar efter att skydda de vitala organen. Spända nackmuskler är en försvårande faktor för spelandet av diverse olika instrument. En annan försvårande faktor är att rörelsemönstren blir mindre till följd av skrämselreflexen.

Med hjälp av olika avslappningstekniker lär man sig att reglera kroppens aktiveringsnivå, och hittar ett passligt förhållande mellan avspändhet och spänning. Målsättningen till exempel före ett framträdande är ju inte fullkomlig avspändhet, utan en idealisk aktivationsnivå.

Det finns många olika avslappningsmetoder. En av de vanligaste är avslappning med hjälp av mental föreställning i vilken man föreställer sig att vissa kroppsdelar blir varma och tunga.

Övning

 

Försök att få fram en känsla av avslappning (värme, tyngd) i armarna. Försök som följande att få fram samma känsla i benen. Föreställ dig en känsla av värme i magen och sen en känsla av svalhet i pannan. Säg till slut åt dig själv: Mitt sinne är lugnt och fridfullt.”