FÖRFATTARE

Erja Joukamo-Ampuja

Erja Joukamo-Ampuja

 

Erja Joukamo-Ampuja började spela valthorn i Rauman Poikasoittokunta som tioåring. Hon studerade under ledning av Antero Kasperin och som Kalervo Kulmalas elev på Sibelius-Akademin och avlade musikmagistersexamen 1987. Hon har kompletterat sina studier i Norge, Tyskland, Österrike, England, Kanada och Förenta Staterna. Sina pedagogiska studier har hon kompletterat i Finland och utomlands mellan åren 1989 och 2007.

Hon har varit valthornist i Radions Symfoniorkester åren 1984-2001 och arbetat som timlärare på Sibelius-Akademin sedan 1987, som lektor med befattningen som bisyssla sedan 1990 och som huvudsyssla sedan år 2000.

Joukamo-Ampuja har uppträtt som solist med flera inhemska orkestrar. Hon uppträder aktivt även som kammarmusiker. Hon har arbetat som lärare, föreläsare, utbildare och solist även i Sverige, Norge, Belgien, Schweitz och Förenta Staterna.

Hon är medlem i NORHORNPED sedan 1993 (grupp för nordiska valthornspedagoger) samt medlem i styrelsen för Musikmedicinska föreningen i Finland sedan år 2000.

Utveckling av utbildning och forskning inom och utveckling av valthornsspelande 1997-2007.

Jouko Heiskanen

Jouko Heiskanen

 

Utbildningsläkare i rehabilitering, fysioterapeut Helsingfors stad, Kunto-Stadia.

Utbildare i rehabiliterings- och motionsmedicin samt muskuloskeletala sjukdomar på Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio universitet sedan 1991.

Inom musikmedicin sedan början av 2000-talet, bland annat som sakkunnig inom musikmedicin på musikutbildningsprogrammet på yrkeshögskolan Stadia, Sibelius-Akademin och Estlands musikakademi och Finlands Nationalopera.

Egna musikintressen: Att spela flöjt och sjunga i kör då tidtabellen ger efter.

Miikka Peltomaa

Miikka Peltomaa

 

Miikka Peltomaa är doktor i medicin och kirurgi samt specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar, och har dessutom specialkompetens i musikmedicin. Han arbetar som överläkare på Korvalääkärikeskus Aino i Träskända, Mehiläinen och är ordförande för Musikmedicinska föreningen i Finland. På sin fritid spelar han valthorn och sjunger i kör.

Katariina Porander

Katariina Porander

 

Katariina Porander är fysioterapeut. Hon utexaminerades från Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1991 och specialiserade sig på arbetsfysioterapi på yrkeshögskolan i Lahtis 2003-2004.

Från och med 1991 har Porander arbetat som instruktör för Nationaloperans orkester, Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta samt enskilda musiker. Hon föreläser på musikinstitut, yrkeshögskolor samt Sibelius-Akademin och arbetar som timlärare på Pop & Jazz Konservatoriet med musikerns arbetsergonomi som huvudämne. Porander föreläser dessutom på olika utbildningar och kurser för musiker.

Katariina Porander är sekreterare för Musikmedicinska föreningen i Finland.

Päivi Arjas

Päivi Arjas

 

Päivi Arjas avlade doktorsexamen i filosofi år 2002 vid Jyväskylä universitet, och temat för hennes avhandling var musikers rampfeber. Hon har studerat cellospel på konservatoriet i Kuopio (postgradual examen 1993).

Arjas har arbetat som lärare i cellospel vid konservatoriet i Jyväskylä yrkesinstitut åren 1990-2007 och arbetar numera på Sibelius-Akademin som lektor i träning i att uppträda och studera. Dessutom har hon hållit kurser runtom i Finland om musikers träning i att uppträda och pedagogik för musiklärare och yrkesstuderande. Hon har också haft internationella uppgifter (AEC, en sammanslutning för europeiskt samarbete mellan musikakademier, föreläsningar på internationella kongresser för musikfostran).

Arjas bok ”Iloa esiintymiseen – muusikon psyykkinen valmennus” (glädje till uppträdandet – musikers psykiska träning) som utkom år 1997, är fortsättningsvis det grundläggande verket på finska inom området.

Ytterligare information: www.paiviarjas.com (på finska)