MUSIKERNS HÖRSEL - EN OERSÄTTLIG PARTNER

 

 

Vi iakttar vår omgivning med hjälp av hörseln
Ett friskt hörselsinne är en källa till njutning för människan
Genom att lyssna njuter vi också av tystnad
Hörseln varnar också människan för hotfulla situationer
Hörseln möjliggör kommunikation mellan människor

 

Musikerns hörsel -avsnittet är skrivet av Miikka Peltomaa