Självreflektion

 

 

 

Utvärdering av den egna verksamheten och övandet hör till ett effektivt arbetssätt. Definiera mål som passar dig och stanna ibland upp för att reflektera över hur ändamålsenligt du har arbetat. Uppmärksamma också små framsteg. Det får dig att lita på din inlärningsförmåga och förstärker motivationen.

Framskrid med små steg. Inlärning är en långsam process. Den innehåller kriser och slätter. Ta emot dem med glädje och minns att framsteg oftast sker genom kriser. Omforma också dina arbetssätt. Ofta kan en liten förändring vara nog för att effektivera processen.

Man ska inte reparera sådant som redan fungerar. Använd metoder som ger resultat, och fortsätt inte med sådana som inte fungerar, även om det är svårt att slopa gamla vanor. Använd din kreativitet och sök efter nya övningsmetoder.