ÖVERTRÄNING

 

Man känner igen ett fysiskt överträningstillstånd genom att lyssna på sin kropp. Bortsett från egna iakttagelser är det bra att få musiklärarens perspektiv, samt vid behov göra en undersökning hos läkare eller fysioterapeut som är specialiserad på musikers symptom.

De vanligaste symptomen hos musiker är:

  • Muskelrelaterade symptom (stelhet, smärta, kraftlöshet...)
  • Nervrelaterade symptom (domning, ilningar)
  • Hormonrelaterade symptom (störningar i menstruationscykeln)
  • Ämnesomsättningsrelaterade symptom (trötthet, viktökning)
  • Kroppens regleringsstörningar (svettning, frusenhet)
  • Psykiska symptom (ångest, sömnproblem, depression)

 

De vanligaste felen vid överträningstillstånd är

  1. Att man tolkar kroppens reaktioner som normala”
  2. Att man döljer kroppens reaktioner med mediciner.


Erja Joukamo-Ampuja och Jouko Heiskanen