Minne och inlärning

 

 

 

Kom ihåg att det tar 3-5 dagar i anspråk innan något man lärt sig går över från korttidsminnet till långtidsminnet.

En tillräckligt lång nattsömn (8 timmar) befrämjar också den motoriska inlärningen.

Då man lärt sig något nytt tar det ännu 2-3 veckor innan man bemästrar det.