Viktigt i planeringen enligt övningshandböckerna

 

 

 

1.

Du borde värma upp och tänja i minst 10 minuter innan du påbörjar det egentliga övandet.

Nedvärmningen avlägsnar mjölksyra ur musklerna och gör återhämtningen nästan hälften snabbare!

Kom också ihåg att stretcha till slut.

2.

Sträva efter att planera in viktiga övningar som kräver mycket koncentration på den bästa övningstiden, det vill säga förmiddagen.

Kom ihåg att ta tillräckligt med pauser längs med dagen.

Kom ihåg att hjärnans optimala inlärningskapacitet är ungefär fyra timmar om dagen.

3.

Typiskt för ansträngningssmärta är att den uppstår först några timmar efter att ansträgningen upphört. Spela alltså inte tills det gör ont! Upphör innan du märker tecken av trötthet...

Om det gör ont genast då du börjar spela ska du också genast söka hjälp.